Music for early childhood : guidelines for parents in the Western Cape

Koch-Locner, Aletta Maria (2007-03)

Thesis (M.Mus.)--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The research for this thesis is presented in the form of a practical guideline for parents and educators in the Western Cape area. The important role of music in early childhood is emphasised throughout. Research, guidance and practical activities for the music education and development of the toddler and preschooler, are presented. The author answers and discusses the questions frequently asked by parents concerning musical education for their children, namely why, when and how, in the five chapters of the thesis. The importance of music education for children (the question concerning why) is discussed and emphasised by means of eleven different reasons supported by research. In Chapter 2, the important role of the parent as the child’s first music educator and prenatal stimulation is discussed (the question concerning when). In the two chapters that follow, the author provides parents with information about basic music concepts and skills that children should be able to master at specific ages. Throughout these chapters, practical activities to illustrate these concepts and to practise the relevant skills are suggested (the how question). Guidelines are presented concerning how play with the child should be approached and handled, as well as guidelines for the child’s first formal instrumental teaching and for choosing an instrument and a music teacher. The research is concluded with a practical section containing extensive lists of songs (in categories), CDs, DVDs, books and web addresses for the use of parents needing resources and further guidance.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing vir hierdie tesis word in die vorm van ‘n praktiese handleiding vir ouers en opvoeders in die Wes-Kaap provinsie aangebied. Die belangrike rol van musiek in die voorskoolse kind se lewe word deurgaans beklemtoon. Navorsing, riglyne en praktiese aktiwiteite vir die musiekopvoeding en ontwikkeling van die voorskoolse kindword, word prakties aangebied en bespreek.Die outeur beantwoord en bespreek die vernaamste vrae wat ouers ten opsigte van musiekopvoeding vir hul kinders vra, naamlik hoekom, wanneer en hoe, in die vyf hoofstukke van die tesis. Die belangrikheid van musiekopvoeding vir kinders (die hoekom vraag) word aan die hand van elf verskillende redes en wat deur navorsing ondersteun word, bespreek. Die belangrike rol van die ouer as eerste musiekopvoeder en prenatale stimulasie word in Hoofstuk 2 bespreek (die vraag aangaande wanneer). In die twee daaropvolgende hoofstukke bied die outeur verdere inligting aan ouers oor basiese musiekkonsepte en vaardighede wat kinders op sekere ouderdomme moet kan bemeester. Praktiese aktiwiteite om hierdie konsepte te illustreer en die verlangde vaardighede te oefen (die hoe vraag) word deurgaans voorgestel. Riglyne word gegee oor hoe spel met die kind benader en hanteer moet word, asook riglyne vir die kind se eerste formele instrumentale onderrig, die keuse van ‘n instrument en van ‘n musiekonderwyser. Die navorsing word afgesluit met ‘n praktiese afdeling waarin uitgebreide lyste van liedjies (volgens verskillende kategorieë), beskikbare CD-opnames, DVD-opnames, boeke en webadresse vir ouers gegee word as bronne en as verdere riglyne.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/19635
This item appears in the following collections: