A decision-making tool for the evaluation and selection of Project Management Information System (PMIS) Software

Rautenbach, Ona (2011-10)

This report is concerned with the complex decision-making process involved in selecting the most

Final year report, 2011

Technical Report

ENGLISH ABSTRACT: The use of a Project Management Information System (PMIS) provides many benefits to organizations involved in project work. These systems can be seen as information managers that integrate and control information flows to assist management in gaining an overview of past and present events, as well as enable them to make future predictions. However, with organizational needs varying, and features provided by these systems covering different project management areas, finding the correct fit between the organization and the most comprehensive system is difficult. The vast amount of evaluation criteria, and the variety of software packages on the market, further complicates the problem. This report addresses this problem by developing a decision-making tool based on multi-criteria decision-making methods, more specifically, the Analytic Hierarchy Process (AHP). A structured development methodology was followed to develop the tool. It includes the initial attainment of knowledge of the Project management, and management information system environments. Next the criteria on which the model would be based was selected from these environments in terms of functional-, organizational-, and software acquisition requirements, resulting in fourteen specific criterions. The final decision-making tool was then developed by utilizing the AHP methods as well as Visual Basic programming in Excel. The criteria were structured in a hierarchy, and alternatives were measured against each of these criterions to obtain a weighted rank of the alternatives. The final result can be seen as an easy-to-use tool that covers a comprehensive range of decisionmaking criteria. The tool can be used in collaboration with other methods to aid users in PMIS software selection. An evaluation of the tool by experts confirmed that the tool could be used successfully in the project management environment, provided some adjustments are made. The valued opinion of these experts and the entire development process was document to allow future expansions and improvements.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Projekbestuur-inligtingstelsels word gereeld in maatskappye gebruik wat projekte uitvoer. Hierdie stelsels voeg waarde tot die maatskappy se aktiwiteite deur die vloei van inligting beide te integreer en te beheer. Die gestruktureerde vloei van inligting, stel die bestuur van die maatskappy in staat om ‘n oorsig te verkry van die huidige en geskiedkundige stand van sake en ook om vooruitskattings te kan maak. Maatskappye se behoeftes verskil, en daarmee saam verskil die spesifikasies van die projekbestuurinligtingstelsels. Daar is ook so ’n wye verskeidenheid stelsels op die mark, dat die besluit om die regte stelsel vir ’n spesifieke maatskappy te kies baie, kompleks is. Hierdie verslag spreek die komplekse probleme aan, deur die ontwikkeling van ’n besluitnemingsinstrument wat ‘n verkeidenheid kriteria in ag kan neem. Die instrument is gebasseer op die Analitiese Hiërargiese Proses (AHP) metode. ’n Metodologie is gevolg gedurende die ontwikkeling van die instrument, wat eerstens bestaan uit deeglike navorsing oor die projekbestuur omgewing en bestuurs-inligtingstelsels. Na dié kennis bekom is, kon daar veertien spesifieke kriteria geїdentifiseer word uit hierdie twee omgewings – funksionele-, organisatoriese-, en sagteware aankoop kriteria. Uiteindelik kon hierdie kriteria in ’n hiërargie geplaas word, waarna die AHP metode en “Visual Basic” programmering daarop toegepas is om verskeie alternatiewe teen mekaar op te weeg. Die eindproduk kan beskou word as ’n gebruikersvriendelike instrument wat ’n omvattende reeks besluitnemingskriteira in ag neem. Die instrument kan in samewerking met ander metodes gebruik word om projekbestuurders met die besluitnemingsproses te help. Die instrument is uiteindelik deur kenners uit die projekbestuur omgewing geëvalueer en die gevolgtrekking was dat die instrument wel in die industrie gebruik sal kan word, gegewe ’n paar veranderinge. Hierdie moontlike veranderinge en ander waardevolle insigte van die kenner, asook die hele ontwikkelingsproses, is vasgelê in die verslag. Sodoende sal toekomstige uitbreidings en verbeteringe maklik aangebring kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18144
This item appears in the following collections: