Fanakalo as a trade language in Kwazulu-Natal

Newby-Rose, Heidi (2011-12)

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the use of the pidgin Fanakalo as a trade language in rural KwaZulu-Natal: its birth under certain historical circumstances; its spread; its apparent growth, post-1990, as new immigrants continue to enter the country and acquire and use Fanakalo out of expediency; and the reasons why Fanakalo continues to thrive in certain contexts. It focuses specifically on similarities between the relations between Gujarati traders and their customers in the 19th century and the relations that exist between Gujarati and Pakistani traders and their Zuluspeaking customers today. Data was collected primarily through semi-structured interviews with nine Gujarati traders – two born in South Africa and the others recent immigrants – five Pakistani traders and ten Zulu speakers, of which two were employees of traders while the others were customers. The results of the data analysis suggest the principles of expediency and non-intimacy may provide a space where Fanakalo can continue to flourish. Pidgins are a neglected element in the study of intercultural communication and the study endeavours to provide pointers for further research in this field.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die gebruik van die kontaktaal Fanakalo as ‘n handelstaal in nie-stedelike KwaZulu-Natal: die ontstaan daarvan onder sekere historiese omstandighede; die verspreiding daarvan; die waarskynlike groei daarvan, na 1990 met die arrivering van nuwe immigrante wat Fanakalo aanleer en gebruik uit gerief; en die redes waarom Fanakalo voortbestaan en floreer in sekere kontekste. Die spesifieke fokus is die soortgelyke verhoudinge tussen Gujarati-handelaars en hulle klante in die negentiende eeu, en tussen Gujarati- en Pakistani-handelaars en hulle Zoeloesprekende klante vandag. Inligting is hoofsaaklik deur semi-gestruktureerde onderhoude ingewin met nege Gujarati-handelaars – twee in Suid-Afrika gebore en die ander onlangse immigrante – vyf Pakistani-handelaars en tien Zoeloesprekendes, waarvan twee werknemers van handelaars en agt klante was. ‘n Analise van die gegewens dui daarop dat die beginsels van gerief of doelmatigheid, en ongemeensaamheid ‘n ruimte mag skep waarin Fanakalo sal voortbestaan. Die studie van kontaktale behoort meer aandag te geniet in die veld van interkulturele kommunikasie, en hierdie tesis poog om ‘n bydrae daartoe te lewer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18083
This item appears in the following collections: