Breech deliveries in Tygerberg Academic Hospital : maternal and neonatal outcomes of vaginal and abdominal deliveries - a case-controlled study

Date
2011-12
Authors
Lindeque, L. X.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The Objective: To review the difference in short term neonatal and maternal outcomes among singleton infants with breech presentation delivered by vaginal or elective caesarean section route at term, at Tygerberg Academic Hospital (TBH) in Cape Town. The study design was a retrospective case control study. Method: Part I A total of 120 patients were selected. 60 vaginal breech deliveries and 60 elective caesarean sections for breech presentation (comprising the control group). 60 cases of vaginal deliveries were collected and 60 control cases of planned elective caesarean sections, where the indication for CS was breech presentation, were collected in the same manner. Part II Nineteen registrars completed a questionnaire regarding their subjective experiences of vaginal breech deliveries at Tygerberg Academic Hospital. Results: Part I An analysis of the results found statistically significant differences in maternal ages between the two groups, with younger women delivering by CS; gravidity and parity was lower in the CS group; blood loss was observed to be higher in the CS group with more women requiring a blood transfusion when compared to vaginal delivery; there were more neonatal admissions in the vaginal delivery group as well as more birth trauma, neonatal seizures and death in this group; Apgar scores were higher in the CS group and finally, neonates born by CS were more commonly discharged at the same time as their mothers in the CS group. Part II When analyzing the registrar questionnaire it can be noted that although clinicians are performing an adequate number of breech vaginal deliveries, with an average of 10 deliveries per year, the skills training for clinicians is invaluable. Not all registrars learned skills from a senior clinician and skills training in skills labs are essential for initial and even continual training of these clinicians. It is suggested that these skills training programs be made compulsory for all registrars and that a biyearly attendance and completing of such a course be mandatory for those wishing to work in the labour ward. Conclusions: Although not statistically significant, there was more morbidity and mortality associated with vaginal breech delivery.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Doel: Om die korttermyn neonatale en moederlike uitkomste van enkeling swangerskappe met stuitligging wat vaginaal of met elektiewe keisersnee verlos is by die Tygerberg Akademiese Hospitaal in Kaapstad, te bepaal. Die werkstuk is ‘n retrospektiewe gekontroleerde-gevallestudie. Metode: Deel 1 ‘n Totaal van 120 pasiënte is gekies. 60 gevalle van vaginale stuitverlossings en 60 kontrolegevalle van beplande elektiewe keisersnitte waar die indikasie stuitligging was. Deel 2 Negentien kliniese assistente het die vraelys oor hul persoonlike ervaring van vaginale stuitverlossing by die Tygerberg Akademiese Hospitaal ingevul. Resultate: Deel 1 ‘n Ontleding van die resultate wys statisties betekenisvolle verskille in die moederouderdom van die twee groepe, met meer jong vroue wat met keisernit geboorte gee. Graviditiet en pariteit was laer in die keisersnit-groep. Bloedverlies was hoër in die keisersnit-groep en in vergelyking met die vaginale verlossings met meer vroue wat bloedoortapping benodig. In die vaginale verlossingsgroep was meer neonatale toelatings nodig asook meer geboortetrauma, neonatale konvulsies en sterftes. Apgar-tellings was hoër in die keisersnitgroep en neonate wat met ‘n keisersnitte gebore is, is meer dikwels saam met hul moeders ontslaan. Deel II Ontleding van die vraelys vir kliniese assistente wys dat hoewel klinici ‘n genoegsame getal van gemiddeld 10 vaginale stuitverlossings per jaar uitvoer, vaardigheidsopleiding vir klinici van onskatbare waarde sal wees. Nie alle kliniese assistente leer vaardighede by senior klinici nie en opleiding in ‘n vaardigheidslaboratorium is noodsaaklik vir die aanvanklike en selfs voortdurende opleiding van dié kliniese assistente. Dit word voorgestel dat hierdie vaardigheidkursusse verpligtend gemaak word vir alle kliniese asssistente en bywoning en voltooiing van die kursus twee maal per jaar verpligtend moet wees vir diegene wat in ‘n kraamsaal wil werk. Gevolgtrekking: Vaginale stuitverlossings, hoewel nie stastisties betekenisvol nie, het met meer morbiditeit en sterftes gepaardgegaan.
Description
Thesis (MMed)--Stellenbosch University, 2011.
Keywords
Neonatal outcomes, Maternal outcomes, Breech presentation, Caesarean section, Theses -- Obstetrics and gynaecology, Dissertations -- Obstetrics and gynaecology
Citation