Challenges and support needs of mature postgraduate part-time students at a higher education institution

Visser, Joy-Anne (2011-12)

Thesis (MEdPsych)--Stellenbosch University, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The researcher wished to ascertain what challenges mature, part-time, postgraduate Masters students faced. The research project focussed on the challenges faced by mature, part-time, postgraduate Masters students, in particular those challenges concerning their higher education institution. The interview schedule questions were based on the main challenging domains as revealed in the literature review. The researcher also gave the students the opportunity to voice any other challenges/support that was not covered in the interview schedule. The interview schedule was used at the face-to-face interviews and e-mailed to students that were unable to have interviews. The researcher used Qualitative Research Design so she could elicit verbal/written, descriptive accounts of students' experiences of challenges and support at their higher education institution. The focus points allowed the researcher to gather much information with regard to the support the students got in the challenging domains namely; Home, Family, Work, Colleagues, Social, Financial, Institution and any Other Challenges/Support. The mature, part-time, postgraduate Masters students felt they needed more support in various areas as well as from their institution of higher education. The researcher's aim is to bring the challenging domains and findings to the attention of those concerned with student support and recommend some support measures that could be adopted. Further research topics were also put forward.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit was die navorser se wens om te bepaal watter uitdagings volwasse, deeltydse, nagraadse Meestersgraad studente in die gesig staar. Die navorsingsprojek het gefokus op die uitdagings wat ondervind word deur volwasse, deeltydse, nagraadse Meestersgraad studente veral uitdagings aangaande hoër opvoedkundige instellings. Die onderhoud skedule vrae is gebaseer op die hoof uitdagende areas soos getoon in die Literatuur Oorsig. Die navorser het ook die studente 'n geleentheid gegee om enige ander uitdagings of vorme van ondersteuning te noem wat nie in die onderhoud skedule gedek is nie. Die onderhoud skedule is gebruik in persoonlike onderhoude wat ook ge-epos is aan studente wat nie die onderhoude kon bywoon nie. Daar is gebruik gemaak van Kwalitatiewe Navorsing sodat die navorser die nodige verbale/geskrewe, beskrywings van die studente se ervarings, uitdagings en ondersteuning by die hoër opvoedkundige instellings kon bestudeer. Die fokuspunte het die navorser toegelaat om baie informasie met betrekking tot die ondersteuning wat studente gekry het in uitdagende areas bv. Huis, Familie, Werk, Kollegas, Sosiale, Finansiële, Instelling en enige ander uitdagings/ondersteuning te verkry. Die volwasse, deeltydse, nagraadse Meestergraad studente het gevoel dat hul meer ondersteuning benodig in verskeie areas sowel as van hul hoër opvoedkundige instelling. Die navorser se doel is om uitdagende areas en bevindings onder die aandag van diegene betrokke in die ondersteuning van studente te bring, en sommige meganismes wat as ondersteuning kan bied aan te beveel. Verdere navorsingsonderwerpe is ook na vore gebring.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/18044
This item appears in the following collections: