Design and implementation of a RSFQ superconductive digital electronics cell library

Date
2011-12
Authors
Bakolo, Rodwell S.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Rapid Single Flux Quantum (RSFQ) cells are key in the design of complex and applicable RSFQ electronic circuits. These cells are low-level circuit elements that are used repeatedly to build larger, applicable RSFQ circuitry. Making these cells simple to layout and manufacture, but reliable for extensive use demands a careful development process for RSFQ cells. Cell functionality is verified through simulations, thereafter the cell is laid out in special software packages. Inductance of on-chip superconductor structures is extracted through careful modelling with numerical field solver software. A cell library has been developed by incorporating existing or published cells after further analysis and optimization, as well as developing new cells. Cells that have been adapted into the library include the Josephson transmission line (JTL), Splitter, Merger, D-Flip Flop (DFF), T-Flip Flop (TFF), NOT, AND, OR and XOR, DC-SFQ and SFQ-DC and PTL Driver and Receivers. New cells include NOR, NAND and XNOR. The cells were designed for the IPHT’s RSFQ1D 1kA/cmª and Hypres’ 4.5kA/cmª processes. The cells in the library have good bias current operating margins obtained through simulations (> ±26%). All cells have all the parameters listed in the thesis including extracted inductance values. In order to have a complete and verified RSFQ cell library, cells have been sent for fabrication at IPHT and Hypres facilities. These cells can now be tested on-chip, in the laboratory, to establish functionality and practical bias current margins. All test signal patterns and bias currents required for testing are defined to allow co-workers or collaborators to test the cells.
AFRIKAANSE OPSOMMING: "Rapid Single Flux Quantum" (RSFQ) selle is van sleutelbelang in die ontwerp van komplekse en toepaslike RSFQ elektroniese stroombane. Hierdie selle is laevlak stroombaanelemente wat herhaaldelik gebruik word om groter RSFQ bane mee te bou. Versigtige ontwikkeling is nodig om hierdie selle eenvoudig vir uitleg en vervaardiging te hou terwyl dit ook betroubaar is vir wye gebruik. Selfunksionaliteit word geverifieer deur middel van simulasies, waarna selle vir vervaardiging uitgelê word in spesiale sagtewarepakette. Induktansie van supergeleierstrukture op vervaardigde skyfies word deur versigtige modellering met behulp van numeriese veldoplossingsagteware onttrek. In hierdie tesis is ’n selbiblioteek ontwerp deur bestaande (gepubliseerde) selle verder te analiseer en optimeer, en deur nuwe selle te ontwerp om die biblioteek volledig te maak. Selle wat aangepas is vir hierdie biblioteek sluit die Josephson-Transmissielyn (JTL), Verdeler, Samevoeger, DWipkring (DFF), T-Wipkring (TFF), NIE, EN, OF en XOF, asook die DC-SFQ en SFQ-DC selle en Passiewe Transmissielyn (PTL) drywers en ontvangers in. Nuwe selle sluit die NOF, NEN en XNOF hekke in. Die selle is ontwerp en uitgelˆe vir beide IPHT se RSFQ1D 1kA/cmª en Hypres se4.5kA/cmª prosesse. Die selle in die biblioteek toon goeie voorspanningstroom-werksmarges, soos verkry deur simulasie (> ±26%). Parameters en berekende induktansies vir alle selle word in die tesis gelys vir naslaandoeleindes. Vir die daarstel van ’n volledige en geverifieerde RSFQ selbiblioteek is selontwerpe vir vervaardiging na IPHT en Hypres gestuur. Aangesien vervaardiging slegs een maal per jaar by IPHT gedoen word, is die skyfies egter nog nie beskikbaar nie. Na vervaardiging kan die skyfies egter getoets word om selfunksionaliteit in die laboratorium te meet. Ten einde hierdie toetsing vir enige medewerker te vergemaklik, word alle toetsparameters soos voorspanningstroom en intreeseinpatrone in die tesis gedefinieer.
Description
Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2011.
Keywords
Rapid Single Flux Quantum (RSFQ), Cell library, Inductance extraction, Superconductivity, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering
Citation