Aristotle's poetics in Margaret Doody's Aristotle and poetic justice

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SUN MeDIA Bloemfontein
Abstract
Canadian-born academic Margaret Doody has written several detective novels in which the philosopher Aristotle makes use of his investigative powers to solve murder mysteries. In Aristotle and poetic justice, Stephanos, a friend of Aristotle, narrates how Aristotle solved a double murder which had taken place on the road to Delphi. Doody's novel provides a convenient framework for a view on the Greek world of 330 BC and, incidentally, a new look at Aristotle's perception of Greek genres. This article focuses on both these topics, the latter through the lens of Aristotle's Poetics. In the body of the article, allusions to the Poetics introduced by Doody are examined and evaluated, using a modified version of Genette's scheme as criterion.
Margaret Doody, ’n Kanadees-gebore akademikus, het reeds vyf speurromans geskryf waarin die filosoof Aristoteles van sy speurvernuf gebruik maak om moordraaisels op te los. In Aristotle and poetic justice vertel Stephanos, ’n vriend van Aristoteles, hoe Aristoteles ’n dubbele moord opgelos het wat op pad na Delphi gepleeg is. Doody se roman bied ’n gerieflike raamwerk vir ’n blik op die Griekse wêreld van 330 vC en boonop op Aristoteles se siening van Griekse genres. Die artikel fokus op beide hierdie onderwerpe, laasgenoemde deur die lens van Aristoteles se Poëtika. In die kern van die artikel word verwysings in Doody se roman na die Poëtika ondersoek en geëvalueer aan die hand van ’n aangepaste weergawe van Genette se skema.
Description
CITATION: Pauw, F. 2010. Aristotle's Poetics in Margaret Doody's Aristotle and poetic justice. Acta Academica, 42(1):26-60.
The original publication is available at http://journals.ufs.ac.za
Keywords
Aristotle. -- Poetics -- Criticism and interpretation, Doody, Margaret -- Aristotle and poetic justice -- Criticism and interpretation, Ancient detective fiction -- History and criticism
Citation
Pauw, F. 2010. Aristotle's Poetics in Margaret Doody's Aristotle and poetic justice. Acta Academica, 42(1):26-60