Die geskiedenis van graanbou aan die Kaap, 1795-1826

van Zyl, D. J. (1967-12)

Thesis

Daar is alreeds twee M,A,-skripsies oor die geskiedenis van graanbou aan die Kaap geskryf, t.w. die van A.J. du Plessis, getitel: "Die geskiedenis van die graankultuur in Suid-Afrika tydens die eerste eeu, 1652-1752 en die van J.H.D. Schreuder, getitel: "Die geskiedenis van ons graanbou2 1752-1795. Hulle dek dus die Kompanjiestydperk. In oreenstemming met sy merkantilistiese beleid, het die Kompanjie allerlei beperkinge op graanbou geplaas. Gedurende hierdie tydperk het daar geen vryhandel in graan bestaan nie en is pryse deur die owerheid vasgestel. Graanbou is slegs aan­ gemoedig in soverre dit die belange van die Kompanjie kon dien. Dit was juis die aspek van graanbou, t.w. die graanhandel, wat in besonder my belangstelling geprikkel het om ‘n verdere studie van die onderwerp te maak tot die einde van lord Charles Somerset se bewind, d.w.s. 1826.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/125736
This item appears in the following collections: