Reading the voices of a fractured Coloured elite : Coloured intellectuals and newspapers in the Cape, c. 1959-1966

Solomons, Curtley Matthew (2022-03)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2022.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The history of Coloured politics, especially in the Cape, imbibed notions of race, belonging, identity and even linguistic or cultural distinctions. The rise of a Coloured elite who spoke “on behalf” of its people eventually gave rise to a fractured elite who grappled with its identity and place within a broader South African context. Various Coloured organisations were established which represented assimilationist, collaborationist or rejectionist factions. Each birth necessitated a platform from which organisational ideologies could be disseminated to a wider public. This dissertation will trace the divergence amongst the Coloured elite during the particularly volatile period of 1959 to 1966, and how they articulated their political ideologies through three alternative newspapers geared towards a largely Coloured readership: the Torch, Die Banier and the Cape Herald. This dissertation contends that these publications have been described as the political “mouthpieces” of particular political parties but it is argued that they rather serve as an intellectual space for political debate which over time, becomes the mouthpiece of particular individuals who dominated Coloured politics at that time.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die geskiedenis van Kleurlingpolitiek, veral in die Kaap, het begrippe van ras, behoort, identiteit en selfs taalkundige of kulturele onderskeidings ingesamel. Die opkoms van ‘n Kleurling-elite wat “namens” hul mense gepraat het, het uiteindelik aanleiding gegee tot ‘n gebroke elite wat met sy identiteit en plek in n breër Suid-Afrikaanse konteks geworstel het. Verskeie Kleurlingorganisasies is gestig wat assimilasie, samewerkende of verwerpende faksies verteenwoordig het. Elke geboorte het ‘n platform genoodsaak vanwaar organisatoriese ideologieë na ‘n wyer publiek versprei kon word. Hierdie proefskrif sal die verskille tussen die Kleurling-elite gedurende die besonder wisselvallige tydperk van 1959 tot 1966 naspeur, en hoe hulle hul politieke ideologieë verwoord het deur drie alternatiewe koerante wat gerig is op ‘n grootliks Kleurling-leserspubliek: die Torch, Die Banier en die Cape Herald. Hierdie proefskrif voer aan dat hierdie publikasies beskryf is as die politieke “spreekbuise” van bepaalde politieke partye, maar daar word aangevoer dat dit eerder dien as ‘n intellektuele ruimte vir politieke debat wat mettertyd die spreekbuis word van bepaalde individue wat die Kleurlingpolitiek op daardie stadium oorheers het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/124759
This item appears in the following collections: