Agricultural exports and economic growth in Zimbabwe

Gwanongodza, Tafara (2020-03)

Thesis (MCom)--Stellenbosch University, 2020.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The main objective of the study is to establish the relationship between agricultural exports and GDP, a proxy for economic growth. The other objective is to establish the relationship between the non-agricultural export sectors with GDP. The study will provide a roadmap for policy making towards the economic growth of Zimbabwe. Secondary data was used in the analysis for a period from 1990 to 2016. The Johansen cointegration results confirmed a long run relationship between the variables. The regression results show that agricultural raw exports have a negative relationship with economic growth, whereas food exports and non-agricultural exports have a positive relationship with GDP. The Granger causality test shows the direction of causation of the variables. The agricultural raw exports and food exports do not Granger cause GDP growth but non-agricultural exports cause GDP growth. The food exports require agricultural produce for raw materials, the growth of the food exports boosts a demand in the agricultural sectors which leads to a surplus for the export market thus stimulating agricultural exports. Food exports include processed high value products which earn more foreign currency on the international market. The non-agricultural sector capital is invested into the food subsector. The non-agricultural exports in Zimbabwe influence productivity in the agricultural sector, boosting food exports which rely on the availability of agricultural raw products. The Zivot-Andrews unit root test with structural breaks shows that dollarization had an impact on GDP and capital. Although the government came up with policies to boost agricultural productivity, such as the Command Agriculture initiative, literature shows that focus should also be on the quality of produce since it has a positive impact on the agricultural export earnings and other export sector earnings.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hoofdoel van die studie is om die verwantskap tussen landbou-uitvoer en BBP te bepaal, waar BBP 'n aanduider is vir ekonomiese groei. Die ander doelwit is om die verhouding tussen die nie-landbou uitvoersektore met die BBP te bepaal. Die studie bied 'n padkaart vir beleidmaking rakende die ekonomiese groei van Zimbabwe. Sekondêre data vir die periode 1990 tot 2016 is in die analise gebruik. Die Johansen kointegrasie toets bevestig ‘n langtermyn verwantskap tussen veranderlikes. Die regressive resultate toon dat landbou-rou uitvoere ‘n negatiewe verwantsap het met ekonomiese groei, terwyl voedseluitvoere en nie-landbou uitvoere 'n positiewe verwantskap met BBP het. Die Granger-oorsaaklikheidstoets toon die rigting van oorsaaklikheid van die veranderlikes. Landbou-uitvoere en voedsel-uitvoere veroorsaak nie groei in BBP nie, maar nie-landbou uitvoere veroorsaak wel groei in BBP. Die resultate toon egter dat daar 'n indirekte verband tussen landbou uitvoere en BBP bestaan. Die voedseluitvoere benodig landbouprodukte vir grondstowwe; die groei van voedseluitvoere verhoog die vraag in die landbousektore wat lei tot 'n oorskot vir die uitvoermark, wat die landbou uitvoere stimuleer. Voedseluitvoere bevat verwerkte produkte met 'n hoë waarde wat meer buitelandse valuta op die internasionale mark verdien. Die kapitaal wat uit die uitvoer van nie-landbousektor akkumuleer, word onder andere in die landbousektor en voedselsubsektor belê. Die nie-landbou uitvoere in Zimbabwe beïnvloed produktiwiteit in die landbousektor, wat voedseluitvoere verhoog wat van die beskikbaarheid van landbou produkte afhang. Die voedseluitvoere akkumuleer kapitaal wat verder herbelê word in die nie-landbou uitvoersektor. Die studie wys ook uit die Zivot-Andrews se eenheidworteltoets met strukturele onderbrekings, dat inflasie en dollarisering 'n groot impak op BBP en kapitaal gehad het. Alhoewel die regering met die beleid uitgevaardig is om landbouproduktiwiteit te bevorder, soos die Command Agriculture-inisiatief, moet daar ook gefokus word op die kwaliteit van die produkte, aangesien dit 'n positiewe invloed op die verdienste uit landbou en ander uitvoersektore het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/108035
This item appears in the following collections: