Exploring role modelling for adolescent boys within the context of the single mother household

Coetsee, Gideon Frederick (2019-12)

Thesis (MEdPsych)--Stellenbosch University, 2019.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : Growing up, we are all influenced and guided by significant adults in the decisions we make and in our understanding of the world. This study explored the role model phenomenon for boys growing up in female-headed households. The primary aims were to understand who adolescent boys see as their role models and what their motivations were for choosing these individuals. The participants were Grade 7 boys between the ages of thirteen and fifteen. The participants were purposefully selected from a working class community where all were attending the same primary school. The chosen community is a low socio-economic coloured community situated in the Western Cape Province of South Africa. A qualitative case study design was used and the methods of data collection were semi-structured individual interviews, a focus group interview, and individual collages made by the participants. The findings indicated that all of the participants could identify role models. However, few of these role models lived in the home or came from the community. The role models these boys choose were not always people that they knew personally. Through television, the Internet and social media these boys are constantly exposed to international sports stars and entertainers who they admire for their skills and financial wealth. An important finding is the discrepancy between the attributes that their chosen role models have, and the perceived attributes that the boys identify that role models should have in real life. It is the latter that they aspire to for themselves. The most agreed upon attributes of a role model included caring for others and animals, protecting and providing for your family, making other people proud, as well as having good manners and being respectful to others. The study’s findings highlight the limited opportunities and exposure to positive role models in their community. This has implications for the role that educational psychologists, teachers, parents and community leaders can play to create opportunities and facilitate events where positive role models are inserted into the life worlds of the children of the community. A role model program in the school where older children model positive behaviour to younger children could be used to provide a role model for younger children and create an opportunity to teach older children about being a role model themselves. Through the local and national media, national athletes could also promote positive behaviour through messages directed at adolescents.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Tydens ons grootwordjare word ons almal deur volwassenes beïnvloed en gelei in die besluite wat ons neem en die manier hoe ons die wêreld verstaan. Hierdie studie het die rolmodel-fenomeen ondersoek vanuit die oogpunt van adolessente seuns wat grootword in houshoudings sonder ‘n pa. Die primêre doel was om te verstaan wie adolessente seuns as hulle rolmodel identifiseer en wat hulle motiverings was vir hulle keuses. Die deelnemers was Graad-7 seuns tussen die oudersomme dertien en vyftien. Die deelnemers was doelbewus uit ‘n werkersklas gemeenskap waar almal dieselfde skool bygewoon het. Die gemeenskap is ‘n lae sosio-ekonomiese kleurling gemeenskap in die Wes-Kaap provinsie van Suid-Afrika. ‘n Kwalitatiewe navorsingsmetodologie was gevolg en data is deur semi-gestruktureerde individuele onderhoude, ‘n fokusgroep sessie, asook ‘collages’ wat deur die deelnemers gemaak is ingesesamel. Die bevindinge dui dat al die deelnemers rolmodelle kon identifiseer. Min van hierdie rolmodelle kom egter uit die huishouding of gemeenskap waarin die deelnemers woon. Rolmodelle was nie altyd persone wie die deelnemers persoonlik geken het nie. Deur blootstelling aan televisie, media en die internet word hierdie deelnemers bekend gemaak met internasionale sport helde en kunstenaars wat geadmireer word vir hulle talent en finansiële rykdom. ‘n Belangrike bevinding is die teenstrydigheid tussen die karaktereienskappe wat rolmodelle wat die leerders kies het, en die karaktereienskappe wat volgens hulle deel moet wees van ‘n rolmodel in die regte lewe. Dit is laasgenoemde waarna hulle self streef. Om om te gee vir ander en vir diere, om jou gesin te kan beskerm en versorg, om ander mense te inspireer asook om goeie maniere en respek vir ander te hê was gesien as die belangrikste eienskappe wat ‘n rolmodel moet hê. Die studie se bevindinge beeld die beperkte geleenthede vir blootstelling aan positiewe rolmodelle in die gemeenskap uit. Dit hou gevolge in vir die rol wat opvoedkundige sielkundiges, onderwysers, ouers en gemeenskapleiers het om geleenthede te skep waar positiewe rolmodelle deel gemaak word van kinders se lewens in die gemeenskap. Deur ‘n rolmodel program in die skool te implementeer, waar ouer leerders gebruik word om as rolmodel op te tree vir jonger kan die geleentheid skep waar ouer leerders leer hoe om self ‘n rolmodel te wees. Deur gebruik te maak vanplaaslike en nasionale media, kan sporthelde positiewe gedrag in adolessente bevorder deur teikengerigte boodskappe aan kinders oor te dra.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/107093
This item appears in the following collections: