“Giving Up the Ghost in Ancient Roman Literature” A Comparative Discussion of the Ghosts in selected texts from Plautus, Virgil, Ovid, and Pliny the Younger

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Through an intensive comparative discussion of selected texts from Plautus, Virgil, Ovid, and Pliny the Younger, this thesis aims to bring forward insights into the ancient Roman understanding of death and the dead. The chosen works (Plautus’ Mostellaria, Books II and III of Virgil’s Aeneid, Books II and V of Ovid’s Fasti, and Letter 7.27 from Pliny’s Epistles) each feature a manifestation of the dead, or “ghost”. The introductory chapter establishes the definitions and approaches used in this thesis, the criteria for the selection of texts, and the rationale for my topic. The second chapter is a brief presentation of the existing scholarship on death in the Roman world. This includes a brief discussion of the Roman beliefs and rites concerning death, the concept of ghosts in the Roman culture, and a contextualization and summary of the selected texts. The third chapter compares and contrasts the selected works according to the Latin terminology used, the ways in which the featured ghosts are characterized in their approaches and interactions with the living, and the extent to which the overarching theme of Tragic Death and its supporting motif, Laying the Ghost to Rest, are present in these works. The insights into Roman thought about death and the dead that are found in this research are highlighted in the concluding chapter’s summary and reflection.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Deur ‘n intensiewe vergelykende bespreking van geselekteerde werke van Plautus, Vergilius, Ovidius en Plinius die Jongere, beoog hierdie tesis om by te dra tot die verstaan van antieke Romeinse denke oor sterftes en die afgestorwenes. Die gekose werke (Plautus se Mostellaria, Boeke II en III van Vergilius se Aeneïs, Boek II en V van Ovidius se Fasti, en Brief 7.27 van Plinius se Briewe) beeld elk ‘n manifestering van ‘n afgestorwene of “spook” uit. Die inleidende hoofstuk stel die definisies en benaderings wat in hierdie tesis gebruik word, die kriteria vir die seleksie van tekste en die rasionaal vir my onderwerp. Die tweede hoofstuk bied ‘n kort oorsig oor die stand van navorsing oor die dood in die Romeinse wêreld. Dit sluit ‘n kort bespreking in van Romeinse opvattings en rituele rakende sterftes, die konsep van spoke in die Romeinse kultuur en ‘n kontekstualisering en oorsig oor die geselekteerde tekste. Die derde hoofstuk vergelyk en kontrasteer die geselekteerde werke in terme van die Latynse terminologie wat gebruik word en die maniere waarop die spoke uitgebeeld word: hoe moes hulle benader word en hoedanig was hulle interaksie met die lewendes? Ook die oorkoepelende tema van Tragiese Dood en die meegaande motief, Die Spook tot Ruste Bring, word hier ondersoek. Die insigte in Romeinse denke oor sterftes en die afgestorwenes wat uit hierdie navorsing na vore gekom het, word in die afsluitende hoofstuk se opsomming en refleksie beklemtoon.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Latin literature -- Ghost stories -- History and criticism, Ancient cultures -- Ghost stories -- History and criticism, Ghost stories -- Ancient cultures -- History and criticism, UCTD
Citation