ITEM VIEW

The lived experiences of street-based sex workers in Woodstock, Cape Town

dc.contributor.advisorVan der Wal, Ernesten_ZA
dc.contributor.advisorViljoen, Stellaen_ZA
dc.contributor.authorGrobbelaar-Lenoble, Ireneen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Visual Arts.en_ZA
dc.date.accessioned2019-02-27T06:40:48Z
dc.date.accessioned2019-04-17T08:28:30Z
dc.date.available2019-02-27T06:40:48Z
dc.date.available2019-04-17T08:28:30Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/106098
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2019.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This study presents ‘Participatory Action’ based research, combined with first person narration and lived experiences, that was conducted with street-based sex workers, based in Woodstock, Cape Town, between 2015 and 2017. The study commences with a historical account of sex work in Cape Town and the ensuing legislation that governed it, together with a brief overview of contemporary legislation regarding sex work. As I demonstrate, the lack of personal narrative afforded to sex workers coincides with forms of censorship that pervade state archives and that largely exclude sex workers from public memory. Secondly, attention is drawn to the importance of having the opportunity to narrate personal experiences and autobiographical accounts in the public domain in an attempt to destabilise stereotypes and myths around sex workers. Sarah Pink’s (2007) methodology of ‘walking with participants’ is important in this regard, as it informs the collaborative research that I conducted. As this study demonstrates, this collaboration between myself and the sex workers who participated in this study allows for a space where alternative discourses on sex work can potentially contribute to a more nuanced understanding of the identity and living environments of sex workers.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING:Hierdie is ’n studie wat fokus op ‘deelneemende aksie navorsing’ en behels straatgebaseerde sekswerkers en hulle geleefde ervarings en outobiografiese herringeringe wat tussen 2015 en 2017 in Woodstock, Kaapstad opgeneem is. Die studie begin met 'n historiese oorsig van sekswerk in Kaapstad en die daaropvolgende wetgewing wat dit reguleer, asook 'n kort oorsig van huidige wetgewing rakende sekswerk. Soos die studie demonstreer, val die gebrek aan persoonlike narratiewe van sekswerkers saam met vorms van sensuur uit die staatsargiewe, wat sekswerkers grootliks uit die openbare geheue uitsluit. Tweedens word aandag gevestig op die belangrikheid om die geleentheid te skep om persoonlike ervarings en outobiografiese stories in die openbare domein te vertel in 'n poging om stereotipes en mites rondom sekswerkers te aan te vat. Sarah Pink (2007) se metodologie van 'loop met deelnemers' is belangrik in hierdie verband, en pas in by die samewerkende navorsing wat ek gedoen het. Soos hierdie studie demonstreer, kan die samewerking tussen myself en die sekswerkers wat aan hierdie studie deelgeneem het, 'n ruimte skep waar alternatiewe diskoerse oor sekswerk moontlik kan bydra tot 'n meer nuanseerde begrip van die identiteit en leefomgewings van sekswerkers.af_ZA
dc.format.extentx, 132 pages : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectProstitutes -- Abuse of -- Woodstock (Cape Town, South Africa)en_ZA
dc.subjectProstitutes -- Personal narratives -- Woodstock (Cape Town, South Africa)en_ZA
dc.subjectProstitutes -- Social conditions -- Woodstock (Cape Town, South Africa)en_ZA
dc.subjectCommunity-based social services -- Woodstock (Cape Town, South Africa)en_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleThe lived experiences of street-based sex workers in Woodstock, Cape Townen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW