Parking lot typical stormwater runoff constituents and stormwater

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this research is to establish whether stormwater runoff constituents can be linked to a specific land use. Comparing local runoff constituents gathered throughout the study with international published values, specifically the BMP database. Based on the information obtained during the research period, a preliminary design for a stormwater harvesting system is proposed. This was also inspired by the major drought in Cape Town at that time. During the study gaps within the stormwater management in South Africa were identified. There were definite comparable results between the samples that were tested and BMP database. With enough information sustainable drainage systems can be adapted and implemented to most new developments
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie navorsing is om vas te stel of stormwaterafloop besoedel komponente gekoppel kan word aan 'n spesifieke grondgebruik. Die plaaslike afloop besoedel komponenete, wat deur die studie versamel is, is met internasionale gepubliseerde waardes vergelyk, spesifiek die BMPdatabasis. Op grond van die inligting wat gedurende die navorsingsperiode verkry is, word 'n voorlopige ontwerp vir 'n stormwater opvangstelsel voorgestel. Dit was ook geïnspireer deur die groot droogte in Kaapstad tydens die studie. Tydens die studie is gapings in stormwaterbestuur in Suid-Afrika geïdentifiseer. Daar was definitiewe vergelykende resultate tussen die monsters wat getoets is en BMP databasis. Met genoeg inligting kan volhoubare dreineringstelsels aangepas en geïmplementeer word vir die meeste nuwe ontwikkelings.
Description
Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
BMP database, UCTD, Land use, Storm water runoff, Stormwater management, Urban, Parking lots
Citation