ITEM VIEW

Analysing determinants of housing tenure A cross sectional analysis in the City of Tshwane Metropolitan

dc.contributor.advisorGeyer, Hermanen_ZA
dc.contributor.authorMaringa, Tirhani Luckyen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Geography and Environmental Studiesen_ZA
dc.date.accessioned2019-02-25T12:53:44Z
dc.date.accessioned2019-04-17T08:08:51Z
dc.date.available2020-08-28T03:00:09Z
dc.date.issued2019-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/105696
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch Universityen_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: According to the census 2011 tenure is, divided into five categories: “Owned but not yet paid off”, “Owned and fully paid off”, “rented”,“occupied and rent free” and “tenure other”. The integral focus of the study is on owned tenure sourced with other related variables from the 2011 census data. Thus the purpose of the study was to explore spatially the critical factors that influence the distribution of owned tenure in the Tshwane Metropolitan Municipality, in order to model households’ housing career and locational mobility by household head (HH) age and population group in different income areas. The study applied a bivariate correlation, geographic weighted regression analysis in order to ascertain stages in which households attained owned tenure in relation to socio-demographic and economic variables. Ordinary Least Square (OLS) modelled spatially the varying relationships and determined homogenous groupings in terms of their randomness, the results of the study revealed that the hypothesis was true with the findings that “Owned, but not fully paid off” tenure was in large proportion at “HH age group 35 –49”. However, such tenure was also larger for the white population group at “HH age group 20 –34” compared to other groups. Unfortunately, “Owned and fully paid off” tenure contradicted the hypothesis on the basis that it was dominant and larger at HH age groups above 50. Moreover, both types of ownership were highly clustered in specific areas within the study area.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Volgens die sensus 2011 is die ampstermyn verdeel in vyf kategorieë: "Besit, maar nog nie afbetaal nie", "Eienaar en ten volle afbetaal", "gehuur", "bewoon en huurvry" en "ander amptenaar". Die integrale fokus van die studie is op besit verkry met ander verwante veranderlikes uit die 2011 sensus data. Die doel van die studie was dus om die kritiese faktore wat die verspreiding van besitreg in die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit beïnvloed, ruimtelik te ondersoek ten einde huishoudings se behuisingsloopbaan en lokasie mobiliteit deur huishoudelike hoof (HH) ouderdom en bevolkingsgroep in verskillende inkomste te modelleer. Die studie het 'n bivariate korrelasie, geografiese geweegde regressie-analise toegepas om stadiums te bepaal waarin huishoudings besit verkry het ten opsigte van sosio-demografiese en ekonomiese veranderlikes. Gewoonste Kleinste Plein (OLS) het ruimtegewens die wisselende verhoudings en vasgestelde homogene groeperings in terme van hul ewekansigheid gemodelleer. Die resultate van die studie het getoon dat die hipotese waar was met die bevindings dat "besit, maar nie ten volle afbetaal nie" by "HH ouderdomsgroep 35 -49". So 'n verblyf was egter ook groter vir die blanke bevolkingsgroep by "HH ouderdomsgroep 20 -34" in vergelyking met ander groepe. Ongelukkig weerspreek die besit van 'besit en ten volle afbetaal' die hipotese op grond daarvan dat dit oorheersend en groter was by HH-ouderdomsgroepe bo 50. Daarbenewens was beide tipes eienaarskap sterk geklust op spesifieke gebiede binne die studiegebied.af_ZA
dc.format.extentviii, 40 pages : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.subjectHome ownershipen_ZA
dc.subjectHouse buyingen_ZA
dc.subjectPublic housingen_ZA
dc.subjectReal estate businessen_ZA
dc.subjectHomeownersen_ZA
dc.subjectHome ownersen_ZA
dc.subjectOwners of homesen_ZA
dc.subjectReal estate investmenten_ZA
dc.subjectUrban economicsen_ZA
dc.subjectCommercial real estateen_ZA
dc.subjectResidential real estateen_ZA
dc.subjectHousing policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectUrban geographyen_ZA
dc.subjectCity of Tshwane Metropolitan Municipality (South Africa)en_ZA
dc.subjectCity of Tshwane (South Africa)en_ZA
dc.subjectCTMM (South Africa)en_ZA
dc.subjectTshwane Metropolitan Municipality (South Africa)en_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleAnalysing determinants of housing tenure A cross sectional analysis in the City of Tshwane Metropolitanen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.description.versionMasters
dc.embargo.terms2020-08-25


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW