Whatsapp as ondersteuningsplatform vir ouerbetrokkenheid van Xhosa-sprekende leerders by ‘n Afrikaans medium skool

Slinger-Steenberg, Leah Elizabeth (2018-12)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : This study was undertaken to promote parent involvement in the Xhosa-speaking learners' learning process. The current trend is that Xhosa-speaking parents are increasingly enrolling their children in Afrikaans medium schools. These children are therefore taught in a second or sometimes a third language. These parents are not always informed about the negative effects that it have on their children (Hooijer en Fourie, 2009). The educational challenges posed to teachers are thus significant. Xhosa-speaking parents are not always able to help their children with their homework because they have no or limited Afrikaans language skills. The study was undertaken to investigate how parents could support their homework participation in a homework program, with knowledge and skills. The overall purpose of the study was to promote the involvement of the Xhosa-speaking parents in their childrens learning through WhatsApp. It was also to get new insights about the educational use of WhatsApp. Participating action research was chosen as the most effective research design for this study because it provides the opportunity to actively involve parents in the education of their children. The research population was Xhosa-speaking parents whose children are Grade 1 learners at an Afrikaans medium school. Data was obtained through semi-structured interviews with participants, an individual interview with the teacher, participation in a homework program with interactions on a WhatsApp group and the collection of artefacts. With the three forms of data collection, I was able to move within the personal space of the participants in order to investigate the context of their living world. The findings indicate that although parents want to support learners, they are limited to Afrikaans language skills and the support is therefore inadequate. By using WhatsApp as support for these parents, it has made an excellent contribution to helping learners with homework as well as the involvement of the parents. The educator and parents state that there was definitely an educational improvement in the Xhosa-speaking learners' achievements.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Hierdie studie was onderneem om ouerbetrokkenheid by die Xhosa-sprekende leerders se leerproses te bevorder. Die huidige tendens is dat Xhosa-sprekende ouers hul kinders toenemend in Afrikaans medium skole inskryf. Hierdie kinders moet dus onderrig in ‘n tweede of soms ‘n derde voertaal ontvang, en hulle ouers is nie aldag ingelig oor die negatiewe gevolge wat dit vir hulle kinders inhou nie (Hooijer en Fourie, 2009). Die opvoedingsuitdagings wat dit aan onderwysers stel, is beduidend. Xhosa-sprekende ouers is nie altyd in staat om hulle kinders met hul huiswerk te help nie omdat hulle oor geen of beperkte Afrikaanse taalvaardighede beskik. Die studie is onderneem om ondersoek in te stel na hoe ouers deur deelname aan ʼn huiswerkprogram, met kennis en vaardighede ondersteun kon word om hul kinders met huiswerk te help. Die oorkoepelende doel van die studie was om deur middel van WhatsApp ouerbetrokkenheid by die Xhosa-sprekende leerder se leerproses te bevorder. Dit was ook om nuwe insigte te bekom omtrent die opvoedkundige gebruik van WhatsApp. Deelnemende aksie navorsing was as die effektiefste navorsingsontwerp vir hierdie studie gekies, juis omdat dit die geleentheid skep om ouers aktief te betrek by hulle kinders se opvoeding. Die navorsingspopulasie was Xhosa-sprekende ouers wie se kinders as Graad 1 leerders by ‘n Afrikaans medium skool ingeskryf is. Data was bekom deur semi-gestruktureerde onderhoude met deelnemers, ‘n individuele onderhoud met die onderwyser, deelname aan ‘n huiswerk-program met interaksies op ‘n WhatsApp groep en die versameling van artefakte. Met die drie vorme van dataversameling kon ek binne die persoonlike spasie van die deelnemers beweeg om sodoende die konteks van hul leefwêreld te ondersoek. Die bevindinge dui daarop dat alhoewel ouers leerders wil ondersteun, hulle nie die taal magtig is nie, en die ondersteuning dus gebrekkig is. Deur juis gebruik te maak van WhatsApp as ondersteuning vir hierdie ouers, het dit uitmuntende bydrae gelewer tot die bystand van huiswerk sowel as die betrokkenheid van die ouers. Die opvoeder en die ouers is van mening dat daar beslis ‘n opvoedkundige verbetering in die Xhosasprekende leerders se prestasies was.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104902
This item appears in the following collections: