Die implementering van ‘n boelie-voorkomingsprogram vir laerskoolleerders deur aksienavorsing

Goliath Geldenhuys, Shannon Lee (2018-12)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : Research shows that bullying is a phenomenon that needs to be researched and focused on. Firstly, there are different types of bullying. Secondly, bullying is practised by both boys and girls, but boys bully differently. The aims of this research are to put a prevention mechanism in place; to ensure that the human rights of children are not harmed; to ensure that an anti-bully policy is in place for the school and to complete a prevention programme to raise awareness of a both invisible and visible problem. This interpretive study has been completed amongst Grade 6 learners in a school situated in the Western Cape. The process of inquiry was done through a qualitative study of which the aim was to explore what the experiences of learners were after having completed a bullying prevention programme, that was developed by the researcher for the specific context of the school and the socio-economic circumstances of the learners. Data was collected through observations, semistructured recorded interviews and focus groups, which were then transcribed and categorised into themes. The themes that emerged were mostly the experience of the learners after they had completed the programme, and how they intended to use the skills they were taught. The main finding was that, even though learners are willing to undergo change, the effect of bullying lies deeper than what the eye beholds and that the problem needs in-depth attention. The message that this study wants to convey is that every school should take the first step to address this problem in order to effect change.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Navorsing oor boeliery toon dat dit 'n fenomeen is wat indieptenavorsing en aandag moet geniet. Eerstens is daar verskillende vorme van boeliery. Tweedens word boeliery onder seuns en dogters aangetref. Seuns openbaar egter 'n ander tipe boeliegedrag as dogters. Die doelwitte van hierdie studie was om te verseker dat voorkomingsmeganismes in plek gestel word om te voorkom dat kinders se menseregte, soos menswaardigheid, veiligheid en geborgenheid, in die toekoms geskend word; om te verseker dat 'n beleid vir die skool in plek gestel word en dat die voorkomingsprogram verandering met betrekking tot gedrag sou bewerkstellig. Die interpretatiewe studie is met Graad 6- leerders by 'n laerskool in die Wes-Kaap voltooi. Die ondersoek is deur middel van 'n kwalitatiewe studie gedoen wat die leerders se ervaring van 'n voorkomingsprogram wou bepaal. Die program is deur die navorser met inagneming van die konteks en die sosio-ekonomiese omstandighede van die skool en die leerders saamgestel. Data is deur observasie, semi-gestruktureerde onderhoude en fokusgroepe ingesamel, wat daarna getranskribeer en volgens temas gekategoriseer is. Die temas wat geïdentifiseer is, is meestal ervarings na afloop van die program, asook vaardighede wat in die toekoms gebruik sal word. Die hoofbevinding was dat, alhoewel leerders bereid is om te leer hoe oor boeliery, boeliery tog dieper lê as dit wat met die blote oog gesien kan word. Die probleem het dus indiepte- aandag nodig. Die boodskap wat die studie wil oordra, is dat elke opvoedkundige instansie die eerste stap moet neem om die boelie probleem aan te spreek en sodoende verandering voort te bring en 'n verskil te maak.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104882
This item appears in the following collections: