Zugehörigkeit trotz Ortlosigkeit. Eine kulturwissenschaftliche Betrachtung des Jugendromans Dazwischen : Ich von Julya Rabinowich. Mit einem Didaktisierungsvorschlag.

Van Wyk, Mizan (2018-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Dazwischen: Ich (2016) is a young-adult novel, set in a German-speaking country, which follows the experiences of Madina, a refugee teenage girl, and her family in their struggle to recreate belonging in a new environment. As the novel is written from Madina’s perspective, its study addresses a gap in current research on belonging, which often does not focus on the experience of belonging from the individual’s perspective. The title of the novel alludes to a state of rootlessness (Ortlosigkeit), and thus also addresses a second gap in current research on belonging. Due to globalisation, belonging can no longer be viewed as a rooted experience (Pfaff-Czarnecka 2012). Therefore, this thesis argues that belonging can be created despite rootlessness (Ortlosigkeit), in other words: belonging can be created anywhere. Based on the aforementioned research gaps, the following thesis aims to make a contribution to the field of German Cultural Studies by examining the theme of ‘belonging’ against a backdrop of rootlessness with the novel Dazwischen: Ich as a literary object of investigation. As an extension of this thesis, and addressing the relevance of literature as part of the subject German as a Foreign Language (GFL; Deutsch als Fremdsprache), parts of the novel have been didactized and carried out as a teaching sequence with a group of grade 10 learners, who have GFL as a school subject. The aim of the didactization and teaching sequence is to emphasise the value of literary texts for GFL and to prove that cultural knowledge can be obtained through working with a literary text, thereby opening channels for discussion about ‘belonging’, not only in the novel and in German-speaking countries, but also in their own lives and own country i.e. South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dazwischen: Ich (2016) is ’n jeugroman wat in ’n Duitssprekende land afspeel en die verhaal vertel van Madina, ’n tienderjarige vlugtelingsmeisie, en haar familie se ervaringe tydens hulle stryd om hulle toebehorens (belonging = ‘om te behoort aan’) in ’n nuwe omgewing te herskep. Die verhaal word uit Madina se perspektief vertel en spreek ’n gaping in die navorsing oor toebehorens aan, aangesien die fokus van navorsing oor toebehorens tans nie op ervaringe uit die individu se perspektief rus nie. Die titel van die roman sinspeel op ’n toestand van wortelloos wees d.w.s. plekloos wees en spreek dus ’n tweede gaping in die huidige navorsing oor toebehorens aan. As gevolg van globalisering kan ’n mens se geleentheid om êrens te behoort, m.a.w. ’n mens se toebehorens, nie meer as ’n ervaring wat aan een plek gewortel is, beskou word nie (Pfaff-Czarnecka 2012). Daar word dus in hierdie tesis geargumenteer dat toebehorens ten spyte van plekloosheid geskep kan word m.a.w. toebehorens kan oral geskep word. Op grond van die bogenoemde navorsingsgapings, poog die tesis om ’n bydrae te lewer tot die veld van Duitse kultuurwetenskaplike Studies. Die tema ‘toebehorens’ word in ’n konteks van plekloosheid, met die roman Dazwischen: Ich as ’n voorbeeldteks, ondersoek. As ’n verdere uitbreiding, poog die tesis ook om die relevansie van literatuur vir die vak Duits as ’n Vreemde Taal aan te spreek deur middel van ’n didaktiese voorbereiding van sekere dele van die roman. ’n Reeks van drie lesplanne is ontwikkel vir graad-10 leerders wat Duits as ’n Vreemde Taal as skoolvak het. Die doel van die didaktiese uiteensetting van sekere dele van die roman, is om die waarde van literêre tekste vir Duits as ’n Vreemde Taal te beklemtoom. Daar word ook gepoog om te bewys dat kulturele kennis opgebou kan word wanneer daar met ’n literêre teks gewerk word en dat daar op hierdie wyse moontlikhede geskep word om temas soos bv. toebehorens (belonging) in verskillende kontekste te bespreek; dus, nie net in die roman of in Duitssprekende lande nie, maar ook in die leerders se eie lewens en land, Suid-Afrika.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104802
This item appears in the following collections: