The megaproject sponsor as leader

Louw, W. ; Wium, J. ; Steyn, H. ; Gevers, W. (2018-11-9)

CITATION: Louw, W., et al. 2018. The megaproject sponsor as leader. South African Journal of Industrial Engineering, 29(3):173-187, doi:10.7166/29-3-2058.

The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za

Article

ENGLISH ABSTRACT: The importance of the sponsor role, including its contribution to the success or failure of a project, is widely recognised in the project management literature. References to the sponsor’s leadership, and the substantial component it represents in the profile of the sponsor, are equally prevalent in the literature reviewed. A megaproject is a large-scale, complex venture that typically costs US$1 billion or more, takes many years to develop and build, involves multiple public and private stakeholders, is transformational, and influences millions of people. Executive sponsors are primarily allocated to projects of strategic importance that are complex, carry a considerable degree of risk, and are very visible. A megaproject is thus entitled to a sponsor from the executive (most senior) ranks within an organisation. Rather than joining the debates on complexity and leadership in the project management literature, this paper explains how leadership theories are used to identify instruments that can assist in the assessment of the leadership style and traits/attributes of a sponsor. A framework is then proposed to identify assessment instruments to evaluate the leadership style and leader traits/attributes of a project sponsor.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die belangrikheid van die rol van die bestuursborg, insluitend die bydrae wat hy/sy maak tot die sukses of faling van ’n projek word wyd erken in die projekbestuur literatuur. Verwysings na die leierskapsrol van die bestuursborg asook die wesenlike komponent wat dit uitmaak van die profiel van die bestuursborg word bykans net soveel aangetref in die literatuur. ’n Megaprojek word gedefinieer as ’n grootskaalse, komplekse onderneming wat tipies 1 miljard Amerikaanse dollar of meer kos, etlike jare neem om te ontwikkel en te bou, veelvuldige publieke en privaat belanghebbendes betrek, transformasioneel van aard is, en miljoene mense beïnvloed. Uitvoerende bestuursborge word hoofsaaklik aangewys vir projekte van strategiese aard wat kompleks is, ’n beduidende hoeveelheid risiko dra, en uitsonderlik sigbaar is. Dit is dus duidelik dat ’n megaprojek geregtig is op ’n bestuursborg vanuit die uitvoerende en mees senior bestuursvlakke van ’n organisasie. Eerder as om aan te sluit by die debatte oor kompleksiteit en leierskap in die projekbestuur literatuur, dui hierdie artikel aan tot welke mate leierskapsteorieë benut kan word om instrumente te identifiseer wat kan meehelp in die evaluering van leierskapstyle asook die leierskap eienskappe/ attribute van ’n bestuursborg. Ter afsluiting word ’n raamwerk voorgestel om assesseringsinstrumente te identifiseer vir die evaluering van leierskapstyle en leier eienskappe/ attribute.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/104675
This item appears in the following collections: