A conceptual framework to increase competitiveness in a biltong factory

Date
2018-11-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Southern African Institute for Industrial Engineering
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The global annual biltong market value was estimated at roughly R640 million to R1.1 billion in 2003. By 2015, biltong sales were reported to be more than R2.5 billion. To stay competitive as a biltong manufacturing company in an ever-changing landscape, the company’s success is determined by efficient operations. To achieve efficient operations, the accurate determination of performance measurements is of utmost importance. In world-class manufacturing facilities, one of the primary features of performance measurement is the measurement of cycle time. Although there is an emphasis, especially in Industry 4.0, on real-time data, the biltong factory where this study was conducted is still very much a manual operation. The focus of this study is, therefore, rather on performance measurements in order to achieve efficient operations and competitiveness. The aim of this study is to present different competitive advantage concepts in order to build a production management model. The biltong factory has not yet established cycle times for their production activities. A production management model has the potential to be used by the factory to manage their production processes more efficiently, and ultimately to increase their competitiveness.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die globale jaarlikse biltong-markwaarde is in 2003 beraam as R640 miljoen tot R1.1 miljard. Dit is gerapporteer dat biltongverkope teen 2015 sal vermeerder tot meer as R2,5 miljard. Om hierdie verkope verder te vermeerder en om mededingendheid te verseker as ’n individuele maatskappy in ’n veranderende besigheids-landskap, word die sukses van die produk bepaal deur doeltreffende bedrywighede. Om doeltreffende bedrywighede te bereik, is die akkurate bepaling van prestasiemetings uiters belangrik. In wêreldklas-vervaardigingsaanlegte, is een van die primêre kenmerke van prestasiemetings die meting van siklustyd. Alhoewel daar klem gelê word op Industrie 4.0 as verwysing en veral op werklike tyd data, gebruik die biltong-fabriek waar hierdie studie uitgevoer is nog steeds mens-gedrewe fasiliteite. Om hierdie rede is die fokus van hierdie studie om (met betrekking tot prestasie-metings) doeltreffende bedrywighede en mededingendheid te behaal en te volhou. Dus, is die doel van hierdie studie om verskillende mededingende voordeel konsepte te ondersoek ten einde ’n produksiebestuursmodel te bou. Die biltong-fabriek het tans nie gevestigde data vir siklustye met betrekking tot hul produksie-aktiwiteite nie. Daarom is ’n vereiste vir hierdie model om die siklusstye vir hul produksie-aktiwiteite te bepaal. Hierdie model kan deur die fabriek gebruik word om hul produksie doeltreffend te bestuur en uiteindelik hul mededingendheid te verbeter.
Description
CITATION: Henning, M., Hagedorn-Hansen, D. & Von Leipzig, K. H. 2018. A conceptual framework to increase competitiveness in a biltong factory. South African Journal of Industrial Engineering, 29(3):108-120, doi:10.7166/29-3-2053.
The original publication is available at http://sajie.journals.ac.za
Keywords
Dried meat -- Manufacturing processes, Performance -- Measurement, Dreid -- Production management
Citation
Henning, M., Hagedorn-Hansen, D. & Von Leipzig, K. H. 2018. A conceptual framework to increase competitiveness in a biltong factory. South African Journal of Industrial Engineering, 29(3):108-120, doi:10.7166/29-3-2053