Describing the influences working night shift has on the health and wellbeing of nurses in private healthcare settings

Bruce, Renetia Olivia (2018-03)

Thesis (MCur)--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: Literature has shown that working night shift influences the health of night shift workers. These influences include sleep deprivation, disrupted sleeping patterns, chronic fatigue, weight gain, digestive problems, mental health problems and the development of chronic diseases such as hypertension. To date, few studies were found that report on the influence night shift has on the health of nurses in the South African context. The aim of the study was to investigate what influences working night shift has on the health of nurses in private health settings. The objectives of the study were to:  Identify and describe the sleeping patterns of night shift nurses;  Describe the energy levels of night shift nurses;  Describe current health and wellbeing of night shift nurses;  Identify and describe the amounts of stimulants used by night shift nurses; and  Describe the presence of anxiety and depression among night shift nurses. A quantitative approach with a descriptive design was applied. The population consisted of N=509 nurses working night shift in the private health sector in the City of Cape Town. A calculated thirty percent (n=153) sample was drawn at each hospital identified for the project through systematic random sampling. The questionnaire that was used in this study is the validated Standard Shift work Index. The main study had been preceded by a pilot test. Ethical approval was obtained from the Health Research Ethics Committee (HREC) at Stellenbosch University. Institutional permission was obtained from the heads of the various participating hospitals to conduct the study. Other ethical principles that were considered are anonymity, confidentiality, beneficence, justice and voluntary participation. The researcher collected all the data herself. An experienced statistician assisted with the data analysis, using the Statistical Package of Social Sciences (SPSS). The findings of the study confirmed that the participants in the study experience high levels of fatigue, sleep disturbances, cardiac symptoms, digestive symptoms, stimulant use, depression and anxiety. A number of participants reported to have developed diseases such as chronic back pain, headaches, hypertension, sinusitis and tonsillitis after commencing with night duty.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Literatuur toon dat nagskofwerk die gesondheid van nagskofwerkers beïnvloed. Dié invloede sluit slaap-deprivasie, ontwrigte slaappatrone, chroniese moegheid, gewigstoename, spysverteringsprobleme, ontwikkeling van chroniese siekte en ook invloede op geestesgesondheid in. Tot datum is daar min studies gevind wat oor die invloede wat nagskofwerk op die gesondheid van verpleegsters in die Suid-Afrikaanse konteks het, verslag gee. Die doel van die studie was om die invloede wat nagskofwerk op die gesondheid van verpleegsters wat werksaam is in die privaat sektor, te ondersoek . Die doelwitte van die studie was om:  Slaappatrone van nagskof verpleegsters te identifiseer en te beskryf;  Energievlakke van nagskof verpleegsters te beskryf;  Hul huidige gesondheid en welstand te beskryf;  Die gebruik van stimulante onder nagskof verpleegsters te identifiseer en te beskryf; en  Die teenwoordigheid van angs en depressie in nagskof verpleegsters te beskryf. 'n Kwantitatiewe benadering met 'n beskrywende ontwerp was aangewend. Die populasie het uit N=509 verpleegsters wat nagskof in die privaat gesondheidsektor van die Stad van Kaapstad werk, bestaan. ʼn Berekende dertig persent (n = 153) steekproef was by elke hospitaal deur sistematiese ewekansige steekproefneming getrek. Die vraelys wat in hierdie studie gebruik was, is die gevalideerde Standard Shift work indeks. ‘n Loodstoets het die hoofstudie voorafgegaan. Etiese goedkeuring is vanaf die Gesondheidsnavorsings-etiekkomitee te Universiteit Stellenbosch verkry. Institusionele toestemming is vanaf die hoofde van die verskillende deelnemende hospitale verkry om die studie uit te voer. Ander etiese beginsels soos anonimiteit, konfidensialiteit, liefdadigheid, geregtigheid en vrywillige deelname was in ag geneem. Die navorser het al die data self versamel. ʼn Ervare statistikus het die data deur middel van statistiese sagteware, d.i. die Statistical Package of Social Sciences (SPSS) ontleed. Die bevindinge van die studie het bevestig dat die deelnemers in die studie hoë vlakke van moegheid, slaapversteuringe, hartsimptome, spysverteringsimptome, die gebruik van stimulante, depressie en angs ervaar het. ʼn Aantal deelnemers het die ontwikkeling van siektes soos kroniese rugpyn, hoofpyne, hipertensie, sinusitis en tonsilitis na die aanvangs van nagdienswerk, gerapporteer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103522
This item appears in the following collections: