Fault detection, identification and economic impact assessment for a pressure leaching process

Strydom, Johannes Jacobus (2017-12)

Thesis (MEng)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: Modern chemical and metallurgical processes consist of numerous process units with several complex interactions existing between them. The increased process complexity has in turn amplified the effect of faulty process conditions on the overall process performance. Fault diagnosis forms a critical part of a process monitoring strategy and is crucial for improved process performance. The increased amount of process measurements readily available in modern process plants allows for more complex data-driven fault diagnosis methods. Linear and nonlinear feature extraction methods are popular multivariate fault diagnosis procedures employed in literature. However, these methods are yet to find wide spread industrial application. The multivariate fault diagnosis methods are not often evaluated on real-world modern chemical processes. The lack of real world application has in turn led to the absence of economic performance assessments evaluating the potential profitability of these fault diagnosis methods. The aim of this study is to design and investigate the performance of a fault diagnosis strategy with both traditional fault diagnosis performance metrics and an economic impact assessment (EIA). A complex dynamic process model of the pressure leach at a base metal refinery (BMR) was developed by Dorfling (2012). The model was recently updated by Miskin (2015), who included the actual process control layers present at the BMR. A fault library was developed, through consultation of expert knowledge from the BMR, and incorporated into the dynamic model by Miskin (2015). The pressure leach dynamic model will form the basis for the investigation. Principal component analysis (PCA) and kernel PCA (KPCA) were employed as feature extraction methods. Traditional and reconstruction based contributions were employed as fault identification methods. Economic Performance Functions (EPFs) were developed from expert knowledge from the plant. The fault diagnosis performance was evaluated through the traditional performance metrics and the EPFs. Both PCA and KPCA provided improved fault detection results when compared to a simple univariate method. PCA provided significantly improved detection results for five of the eight faults evaluated, when compared to univariate detection. Fault identification results suffered from significant fault smearing. The significant fault detection results did not translate into a significant economic benefit. The EIA proved the process to be robust against faults, when implementing a basic univariate fault detection approach. Recommendations were made for possible industrial application and future work focusing on EIAs, training data selection and fault smearing.

AFRIKAANS OPSOMMING: Moderne chemiese- en metallurgiese-prosesse bestaan uit ʼn verskeidenheid proseseenhede met talle komplekse interaksies wat tussen die proseseenhede bestaan. Die toename in die komplekse interaksies versterk die effek van foutiewe prosesomstandighede op die algehele prosesverrigting. Die toename in die beskikbaarbaarheid van prosesmetings in moderne prosesse, laat meer komplekse datagedrewe fout-diagnostiese metodes toe. Lineêre en nie-lineêre kenmerk-ekstraksie metodes is gewilde meerveranderlike fout-diagnostiese prosedures wat in literatuur gebruik word. Dié metodes het egter nog nie ʼn algemene toepassing in die industrie gevind nie. Die meerveranderlike fout-diagnostiese metodes word egter nie gereeld op die werklik moderne chemiese-prosesse toegepas nie; die gebrek aan dié toepassings veroorsaak die afwesigheid van ekonomiese impakstudies wat die winsgewendheid van hierdie fout-diagnostiese metodes evalueer. Die doel van hierdie studie is om ‘n fout-diagnostiese strategie te ontwerp en om die werkverrigting te ondersoek met beide tradisionele fout-diagnostiese werkverrigtingstatistieke en ekonomiese impak assessering (EIA). ‘n Komplekse dinamiese prosesmodel van die drukloogproses by ‘n basismetaalraffinadery (BMR) is ontwikkel deur Dorfling (2012). Die model is onlangs deur Miskin (2015) opdateer wat die werklike BMR prosesbeheerstrategie geïmplementeer het. ‘n Biblioteek van foute is ontwikkel d.m.v. die konsultering met kundiges by die BMR en is suksesvol opgeneem in die dinamiese model deur Miskin (2015). Die dinamiese drukloogmodel vorm die basis van hierdie projek. Hoofkomponentanalise (HKA) en Kern-HKA (KHKA) is gebruik as metodes vir kenmerk-ekstraksie. Tradisionele- en rekonstruksie-gebaseerde bydraberekeninge is gebruik as fout-identifikasie metodes. Ekonomiese-verrigtingfunksies (EVF’s) is ontwikkel met die hulp van kundiges by die BMR. Die fout-diagnose werkverrigting is geëvalueer met beide tradisionele fout-diagnostiese werkverrigtingstatistieke en die EVF’s. Beide HKA en KHKA het verbeterde foutopsporings resultate gelewer in vergelyking met ‘n eenvoudige eenveranderlike metode. HKA het beduidende verbeterde foutopsporingsresultate vir vyf van die agt foute gelewer, in vergelyking met eenveranderlike foutopsporing. Fout-identifikasie resultate het aan beduidende fout smeer-effekte gely. Dié beduidende foutopsporings resultate het nie tot ‘n beduidende ekonomiese voordeel gelei nie. Die EIA het bewys dat die proses wel robuus is teen foute, wanneer ‘n basiese eenveranderlike foutopspring strategie gevolg word. Aanbevelings is gemaak vir moontlike industriële aanwending en toekomstige werk wat fokus op EIA’s, opleidingsdata-seleksie en foutsmeer-effek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102993
This item appears in the following collections: