Outer texts in bilingual dictionaries

Gouws, Rufus H. (2004)

CITATION: Gouws, R. H. 2004. Outer texts in bilingual dictionaries. Lexikos, 14:67-88, doi:10.5788/14-0-683.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za

Article

Dictionaries often display a central list bias with little or no attention to the use of outer texts. This article focuses on dictionaries as text compounds and carriers of different text types. Utilising either a partial or a complete frame structure, a variety of outer text types can be used to enhance the data distribution structure of a dictionary and to ensure a better information retrieval by the intended target user. A distinction is made between primary frame structures and secondary frame structures and attention is drawn to the use of complex outer texts and the need of an extended complex outer text with its own table of contents to guide the user to the relevant texts in the complex outer text. It is emphasised that outer texts need to be planned in a meticulous way and that they should participate in the lexicographic functions of the specific dictionary, both knowledge-orientated and communication-orientated functions, to ensure a transtextual functional approach.

Buitetekste in tweetalige woordeboeke. Woordeboeke vertoondikwels 'n partydigheid ten gunste van die sentrale lys met min of geen aandag aan die buitetekstenie. Hierdie artikel fokus op woordeboeke as tekssamestellings en draers van verskillende tekssoorte.Met die benutting van óf 'n gedeeltelike óf 'n volledige raamstruktuur kan 'n verskeidenheidbuitetekste aangewend word om die dataverspreidingstruktuur van 'n woordeboek te verbeteren om 'n beter herwinning van inligting deur die teikengebruiker te verseker. 'n Onderskeidword gemaak tussen primêre en sekondêre raamstrukture en die aandag word gevestig op kompleksebuitetekste en die behoefte aan 'n uitgebreide komplekse buiteteks met sy eie inhoudsopgawewat die gebruiker kan lei na die relevante tekste binne die komplekse buiteteks. Dit wordbenadruk dat buitetekste sorgvuldig beplan moet word en dat hulle deel moet hê aan die leksikografiesefunksies van die betrokke woordeboek, sowel die kennis- as die kommunikasiegerigtefunksies, om 'n transtekstuele funksionele benadering te verseker.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/10242
This item appears in the following collections: