• Chris Brink: Anatomy of a transformer 

   Botha, Amanda (AFRICAN SUN MeDIA, 2007)
   INTRODUCTION: t is customary at the University of Stellenbosch to produce a commemorative volume when a rector leaves the University. In terms of content such publications have in the past tended to be anecdotal, with a ...
  • Chris Brink: Anatomie van ’n omvormer 

   Brink, Chris, 1951- (AFRICAN SUN MeDIA, 2007)
   INLEIDING: Dit is die gebruik van die Universiteit Stellenbosch om met die vertrek van ’n rektor ’n geleentheidspublikasie die lig te laat sien. Inhoudelik was hierdie publikasies in die verlede anekdoties van aard, met ...