• Unfinished business? Faith communities and reconciliation in a post-TRC context 

   Thesnaar, C. H.; Hansen, L. D. (African Sun Media, 2020)
   This publication takes one back to the Truth and Reconciliation Commission’s (TRC) Faith Communities’ Hearings in 1997 and the re-enactment of those hearings in 2014. Some communities revisit their support of those in power ...
  • Die vlug van Gods verbeelding 

   Boesak, Allan (SUN MeDIA, 2005)
   INLEIDING: Ons Afrikaanse koerante staan deesdae bol van lesersbriewe uit bepaalde kringe van die kerk wat reageer op artikels van en oor teoloë oor dinge wat vir ons geloof van fundamentele belang is: die skepping, die ...