ITEM VIEW

Die gebruik van opmerkings as 'n strategie tydens die verantwoordbare redigering van akademiese tekste

dc.contributor.authorLourens, Amandaen_ZA
dc.date.accessioned2017-07-14T07:20:55Z
dc.date.available2017-07-14T07:20:55Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.citationLourens, A. 2016. Die gebruik van opmerkings as 'n strategie tydens die verantwoordbare redigering van akademiese tekste. Literator, 37(2), a1277, doi:10.4102/lit.v37i2.1277.
dc.identifier.issn2219-8237 (online)
dc.identifier.issn0258-2279 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.4102/lit.v37i2.1277
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/101970
dc.descriptionCITATION: Lourens, A. 2016. Die gebruik van opmerkings as 'n strategie tydens die verantwoordbare redigering van akademiese tekste. Literator, 37(2), a1277, doi:10.4102/lit.v37i2.1277.
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.literator.org.za
dc.description.abstractBestaande riglyne oor die redigering van akademiese tekste (bv. dié van die US Taaldiens; internasionaal ook dié van die Institute of Professional Editors [IPEd]; die Editors’ Association of Canada [EAC]; en die Council of Australian Societies of Editors [CASE]) beklemtoon dat redigeerders nie aan die inhoud en struktuur van hierdie soort tekste behoort te verander nie. Dit is egter in die praktyk nie altyd duidelik presies hoe redigeerders probleme ten opsigte van inhoud en struktuur moet hanteer nie. Hierdie studie het ten doel om riglyne te verskaf vir redigeerders van akademiese tekste wat ’n prosesbenadering volg. Die redigering van agt akademiese artikels word ondersoek, met spesifieke verwysing na die hantering van opmerkings (comments) as ’n strategie om die outeur te bemagtig om self inhoudelike en strukturele veranderinge aan te bring. Opmerkings deur die redigeerders van hierdie artikels word beskryf, geïnterpreteer en geëvalueer, met die oogmerk om uiteindelik riglyne te gee vir ’n verantwoordbare redigeerstrategie.en_ZA
dc.description.abstractExisting guidelines regarding the editing of academic texts (compare those of the SU Language Service; internationally, also those of the Institute of Professional Editors [IPEd]; the Editors’ Association of Canada [EAC]; and the Council of Australian Societies of Editors [CASE]) emphasise that editors should not alter the content and structure of this type of text. However, in practice, it is not always clear how editors should deal with problems in the content and structure of such texts. The goal of this study is to provide guidelines for editors of academic texts who adhere to a process approach. The editing of eight academic articles is investigated, with specific reference to the use of comments as a strategy to empower the author to effect changes regarding content and structure. Comments by the editors of these articles are described, interpreted and evaluated in order to formulate guidelines for an accountable editing strategy.
dc.description.urihttp://www.literator.org.za/index.php/literator/article/view/1277
dc.format.extent14 pages
dc.language.isoafen_ZA
dc.publisherAOSIS Publishing
dc.subjectAcademic writingen_ZA
dc.subjectEditingen_ZA
dc.titleDie gebruik van opmerkings as 'n strategie tydens die verantwoordbare redigering van akademiese teksteaf_ZA
dc.title.alternativeThe use of comments as a strategy in the accountable editing of academic textsen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthor retains copyright


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW