Special trends and factors affecting tuberculosis in South Africa (2004-2014) : Evidence from the vital registration systems

Date
2017-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Background: Worldwide, South Africa is one of the countries which has consistently witnessed no significant reduction in the number of TB deaths. TB in South Africa remains the leading cause of death responsible for almost half of deaths due to communicable disease yearly. Most studies have looked at incidence and prevalence of TB and very few studies have looked at TB mortality at local municipality level in South Africa. Objective: This study examined patterns of TB deaths in South Africa for the period 2004 to 2014 and reviewed possible reasons for such patterns Methods: Data analysis was performed in two levels namely: descriptive analysis and multivariate analysis. Multivariate analysis was subdivided into binary logistic regression with TB death as the outcome variable. The model predicts whether one dies from TB or other causes based on selected demographic and socio economic variables. Spatial statistics (Getis-Ord Gi* and Global Moran’s statistics) identified hotspots. Results: In multivariate analysis, age, occupation group, smoking status, were all significant predictors of TB deaths while marital status was found to be insignificant. Spatial patterns indicate clustering of high values. The results also show that positive values were nearby each other and in the North West Province, City of Matlosana, Naledi and Ventersdorp municipalities had H-H. EThekwini metro recorded significant reduction in the number of TB deaths and desktop reviews show that proximity of clinics to households, TB programs by USAID and implementation of DOTS strategy was responsible for this reduction. Municipalities in the North West province had highest number of standardized TB death rates compared to other municipalities. Conclusion: These results show that there is no single solution in addressing TB deaths but programs aimed at reducing TB deaths should be local municipality based as challenges in delivering TB control programs differ from one municipality to another.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Wêreldwyd, Suid-Afrika is een van die lande wat konsekwent geen noemenswaardige afname in die aantal TB sterftes het getuig. TB in Suid-Afrika bly die grootste oorsaak van dood verantwoordelik vir byna die helfte van die sterftes as gevolg van aansteeklike siektes jaarliks. Die meeste studies het gekyk na die voorkoms en die voorkoms van TB en baie min studies het gekyk na TB sterftesyfer op plaaslike munisipaliteit vlak in Suid-Afrika. Objektief: Hierdie studie ondersoek patrone van TB sterftes in Suid-Afrika vir die tydperk van 2004 tot 2014 en hersien moontlike redes vir sodanige patrone Metodes: Data-ontleding is uitgevoer in twee vlakke, naamlik: beskrywende analise en meerveranderlike analise. Meerveranderlike analise is onderverdeel in binêre logistieke regressie met TB dood as die uitkoms veranderlike. Die model voorspel of 'n mens sterf aan TB of ander oorsake wat gebaseer is op geselekteerde demografiese en sosio-ekonomiese veranderlikes. Ruimtelike statistieke (Getis-Ord Gi * en Global Moran se statistiek) geïdentifiseer hotspots. Resultate: In meerveranderlike analise, ouderdom, beroep groep, rook status, was almal beduidende voorspellers van TB dood terwyl huwelikstatus gevind onbelangrik te wees. Ruimtelike patrone dui groepering van hoë waardes. Die resultate toon ook dat positiewe waardes was nabygeleë mekaar en in die Noordwes-provinsie, Stadsraad van Matlosana, Naledi en Ventersdorp munisipaliteite het H-H. EThekwini metro aangeteken beduidende afname in die aantal TB sterftes en lessenaar resensies wys dat nabyheid van klinieke aan huishoudings, TB programme deur USAID en implementering van DOTS-strategie was verantwoordelik vir hierdie afname. Munisipaliteite in die Noordwes-provinsie het die hoogste aantal gestandaardiseerde TB sterftesyfers in vergelyking met ander munisipaliteite. Gevolgtrekking: Hierdie resultate dui daarop dat daar geen enkele oplossing in die aanspreek van TB dood, maar wat gemik is op die vermindering van TB sterftes moet plaaslike munisipaliteit gebaseer as uitdagings in die lewering van TB programme verskil van munisipaliteit om 'n ander te wees. Trefwoorde en frases: tuberkulose, ruimtelike verspreiding, hotspot ontleding, oordraagbare siektes.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
UCTD, Tuberculosis -- Geographical distribution -- South Africa, Tuberculosis -- Registers, Tuberculosis -- Mortality -- South Africa, Spatial analysis (Statistics), Communicable diseases -- South Africa
Citation