The place where poetries meet: exploring the contribution of the InZync poetry sessions to sociocultural transformation in Stellenbosch

Date
2017-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : Calls for transformation have permeated South African society since the end of apartheid in 1994 in fields as diverse as the economy, sport, education and culture. However, transformation remains a contested term with multiple meanings. This study employs a context-specific systems-based understanding of transformation within the orientating framework of complexity theory to explore the contribution of the InZync poetry sessions, regular multilingual performance poetry events held in Kayamandi between 2011 and 2016, to sociocultural transformation in Stellenbosch. The poetry sessions have connected intercultural communities in Kayamandi and at the University of Stellenbosch through the medium of performance poetry, and the study explores how these connections have been made and how the participants have been transformed through their experiences at InZync. This exploration takes the form of an interdisciplinary literature review, discussions on transformation and complex systems, and findings through participant observation, interviews with InZync participants and performance texts to draw conclusions about the ways in which the poetry sessions have contributed to sociocultural transformation. It is shown that sociocultural transformation is a process that can emerge through the creation of novel sociocultural systems such as InZync. Specifically, the ways in which the poetry sessions have enabled the emergence of sociocultural transformation are investigated and the intimate connections between identity negotiation, inclusivity, agonism and transformation are explored. Furthermore, the nature of the intercultural interactions at InZync and the ways in which the sessions have functioned as an alternative learning space are investigated. The study concludes by drawing links between the literature review and findings in order to present a complex understanding of the dynamics and practices that characterise the InZync system and that have enabled it to become a vehicle of sociocultural transformation.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Sedert die einde van apartheid in 1994 word die Suid-Afrikaanse samelewing voortdurend deur oproepe om transformasie in diverse velde soos die ekonomie, sport, opvoeding en kultuur gekenmerk. Transformasie bly egter ’n betwiste term met veelduidige betekenisse. Hierdie studie span ’n konteks-spesifieke, stelsel-gebaseerde verstaan van transformasie binne die orienterende raamwerk van komplekiteitsteorie in om die bydrae van die InZync poetry sessions, gereelde veeltalige podiumpoesie aande in Kayamandi gehou tussen 2011 en 2016, tot sosiokulturele transformasie op Stellenbosch te verken. Die sessies het interkulturele gemeenskappe in Kayamandi en Stellenbosch Universiteit deur die medium van podiumpoesie verbind, en die studie verken hoe hierdie verbintenisse gesmee is en hoe die deelnemers aan die aande deur hul ervarings by InZync getransformeer is. Hierdie verkenning neem die vorm van ’n literatuurstudie, besprekings van transformasie en komplekse stelsels, en bevindings deur deelnemende observasie, onderhoude met InZync deelnemers en performatiewe tekste aan om gevolgtrekkings te maak oor die wyses waarop die InZync poetry sessions tot sosiokulturele transformasie bygedra het. Die studie wys dat sosiokulturele transformasie ’n proses is wat deur die skep van nuwe sosiokulturele stelsels soos InZync na vore kan tree. Die wyses waarop die sessies sosiokulturele transformasie bemiddel word spesifiek ondersoek en die noue verbande tussen die onderhandeling van identiteit, inklusiwiteit, agonisme en transformasie word verken. Verder word die aard van die interkulturele interaksies by InZync en die wyses waarop die sessies as ’n alternatiewe leerruimte funksioneer het ook ondersoek. Die studie sluit af deur die literatuurstudie en bevindings met mekaar te verbind om sodoende ’n komplekse verstaan te ontwikkel van die dinamika en praktyke wat die InZync stelsel in staat gestel het om as ’n tuig vir sosiokulturele transformasie te dien.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2017.
Keywords
InZync Poetry Sessions, Sociocultural transformation -- Stellenbosch (South Africa), Ethnology -- Stellenbosch (South Africa), Performance poetry -- Stellenbosch (South Africa), UCTD
Citation