ITEM VIEW

מ/לפני ,אחר, and תחת : a cognitive linguistic approach to the Biblical Hebrew prepositions

dc.contributor.advisorVan der Merwe, C. H. J.en_ZA
dc.contributor.authorRodriguez, Daniel L.en_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Ancient Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2017-01-19T12:54:54Z
dc.date.accessioned2017-03-29T11:46:41Z
dc.date.available2017-01-19T12:54:54Z
dc.date.available2017-03-29T11:46:41Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/100921
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2017.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This dissertation addresses the problem of the polysemic meaning of three Biblical Hebrew (=BH) words that are used as prepositions: ʾahṛ , pn(h), and thṭ . Addressing this problem not only profiles the poly- and heterosemies of these words, but also establishes how usage-based methods can be applied to analyze and describe relational words in BH. Frame semantics and and grammaticalization theory are primarily used for these purposes. Using these methods in conjunction with one another, lexical semantic categories are established for each preposition. All instances of each preposition in BH are grouped into these categories. Using usage-based methods, these categories are plotted onto a semantic network that accounts for 1) the historic development of each preposition, and 2) the relationship between each semantic category. Each category is further described semantically with visual tools of cognitive linguistics, namely trajectory-landmark diagrams. Seven lexical semantic categories are established for ʾahṛ : posterior anatomy, posterior space, alternative posterior, static posterior verb, posterior locative, posterior time, and causation. Six lexical semantic categories are established for the forms of pn(h) in question: anterior anatomy, anterior locative, comparative, dominance agent/object marker, anterior time, and causation. Finally, five semantic categories are established for thṭ : inferior anatomy, inferior space, substitution, inferior locative, and causation. In addition to the lexical semantic categories established as a conclusion for each preposition in question, this dissertation also shows the relevance that verbal forms of the same root can have on the study of prepositional usages of such heterosemic roots.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif fokus op die probleem van die polisemiese betekenis ten opsigte van drie Bybels-Hebreeuse (=BH) woorde wat as voorsetsels gebruik word: ʾaḥr, pn(h), en tḥt. Deur hierdie probleem aan te pak, word nie net die polisemie en heterosemie van hierdie woorde geprofileer nie, maar ook vasgestel hoe gebruiksgebaseerde metodes gebruik kan word om relasiewoorde in Bybelse Hebreeuse te ontleed en te beskryf. Raamwerksemantiek en grammatikaliseringsteorie word hoofsaaklik vir hierdie doel gebruik. Deur hierdie metodes in tandem in te span, word leksikaal-semantiese kategorieë vir elke voorsetsel voorgestel. Alle gevalle van elkeen van hierdie BH voorsetsels word volgens hierdie kategorieë ingedeel. Deur die aanwending van gebruiksgebaseerde metodes word hierdie kategorieë op ’n semantiese netwerk uitgestippel wat 1) die historiese ontwikkeling van elke voorsetsel, en 2) die verwantskap tussen elke semantiese kategorie verreken. Verder word elke kategorie semanties beskryf aan die hand van visuele hulpmiddels van die kognitiewe linguistiek, te wete trajektoriese landmerkdiagramme. Daar word sewe leksikale semantiese kategorieë onderskei vir ʾaḥr: posterieure anatomie, posterieure ruimte, alternatiewe posterieur, statiese posterieure werkwoord, posterieure lokatief, posterieure tyd, en kousasie. Ses leksikaal-semantiese kategorieë word daargestel vir die bepaalde vorme van pn(h): anterieure anatomie, anterieure lokatief, vergelyking, dominansieagent/objekmerker, anterieure tyd, en kousasie. Laastens word vyf semantiese kategorieë vir tḥt onderskei: inferieure anatomie, inferieure ruimte, substitusie, inferieure lokatief, en kousasie. Buiten die leksikaal-semantiese kategorieë wat as gevolgtrekking vir elke voorsetsel aangebied word, dui hierdie proefskrif die waarde aan wat werkwoordvorme met dieselfde wortel vir die studie van voorsetselgebruike en sodanige heterosemiese wortels inhou.af_ZA
dc.format.extent290 pages : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectHebrew language -- Semantics, Historicalen_ZA
dc.subjectBiblical languages -- Hebrewen_ZA
dc.subjectCognitive linguisticsen_ZA
dc.subjectBiblical Hebrew prepositions ʾahṛ, pn(h) and thṭen_ZA
dc.titleמ/לפני ,אחר, and תחת : a cognitive linguistic approach to the Biblical Hebrew prepositionsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW