Prophetic preaching in a context of corruption in Nigeria : a practical theological investigation

Date
2017-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Globally, the quest to create corrupt free societies which promote human dignity and the quality of life is greatly envisioned and desired. While highly critical, most efforts in the fight against corruption, especially in Nigeria, tend to get hindered and absorbed in inaccessible policies. This intensifies violence, injustice and pauperisation. Nevertheless, using the ‘conflict paradigm’ within a socio-ecclesiological perspective, this study demonstrates that preaching, especially prophetic preaching, has the tenacity to foster appreciation and support for courageous collaboration and behavioral transformation of individauls and institutions that will strenghten the fight against corruption in Nigeria.Therefore, calls for prophetic pronouncement, prophetic exemplary life style, and prophetic imagination.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Wêreldwyd word die soeke na korrupsie-vrye samelewings wat menswaardigheid en die kwaliteit van lewe bevorder, grootliks in die vooruitsig gestel en na gehunker. Krities gesproke, word die meeste pogings in die stryd teen korrupsie, veral in Nigerië, verhinder en in ontoeganklike beleide geabsorbeer. Dit vererger geweld, ongeregtigheid en armoede. Desnieteenstaande demonstreer hierdie studie, met behulp van die “konflik paradigma” binne ‘n sosio-geestelike perspektief, dat prediking, veral profetiese prediking, die neiging tot volharding het om waardering en ondersteuning te koester vir die moedige samewerking en gedragstransformasie van individue en instansies in hul stryd teen korrupsie in Nigerië. Derhalwe word ‘n beroep op profetiese uitspraak, profetiese lewenstyl en profetiese verbeelding gedoen.
Description
Keywords
Preaching, Corruption -- Nigeria, UCTD
Citation