’n Stelselbenadering tot die Ontwerp en Ontleding van Prosesse vir Klankproduksie

Date
2016-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In creative sociotechnical systems such as audio production the primary challenge is managing a large number of complex interconnected variables. A systems approach, named Interactive Production (¡P), was developed through an extensive action research project that spanned multiple album and film score productions. The goal of ¡P is to empower technicians to gauge and regulate the huge amount of variables in production systems. This is achieved through a synthesis of approaches employed in automotive manufacturing and software development that makes use of sociotechnical design and feedback to make systems more reactive. ¡P moves away from the widely held notion that the answer to quality in audio production lies in the tools and equipment and rather follows an approach where systems are designed where processes can gain the maximum contribution from both humans and machines. It was found that the traditional functional division in audio production is not suitable in a new paradigm of production characterised by cloud collaboration and scalable projects. Where functional division was replaced by ¡P’s flow processes it was found that the reactivity afforded by this approach had a positive impact on the system’s ability to deliver quality as well as dealing with uncertainty.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In kreatiewe sosiotegniese stelsels soos klankproduksie is die primêre uitdaging die bestuur van ’n groot hoeveelheid komplekse interafhanklike veranderlikes. ’n Stelselbenadering, genaamd Interaktiewe Produksie (¡P), is ontwikkel deur ’n ekstensiewe aksienavorsingsprojek wat oor veelvuldige album- en lmproduksies gestrek het. ¡P staan ten doel om tegnici te bemagtig om die groot hoeveelheid dinamiese veranderlikes in produksiestelsels waar te neem en te reguleer. ¡P steun op ’n sintese van metodes vanuit voertuigvervaardiging en sagtewareontwikkeling wat poog om deur die gebruik van sosiotegniese ontwerp en terugkoppeling stelsels meer reaktief te maak. Daar word wegbeweeg van die opvatting dat die antwoord in gereedskap en toerusting lê. Dus jaag ¡P ’n benadering na waar stelsels ontwerp word wat prosesse in plek stel om die maksimum te put uit die unieke bydraes wat mense en masjiene tot die stelsel kan lewer. Die bevinding is dat die tradisionele funksionele verdeling van klankproduksies nie daarin slaag om kwaliteit te handhaaf in ’n nuwe paradigma van klankproduksie wat gekenmerk word deur wolkmedewerking en skaalbare projekte nie. Waar funksionele verdeling in klankproduksie vervang is met ¡P se vloeiprosesse is daar gevind dat die reaktiwiteit wat dit teweegbring positiewe implikasies het vir die potensiaal van die stelsel om kwaliteit te handhaaf en suksesvol met onsekerheid om te gaan.
Description
Thesis (PhD (Music))--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Sound -- Recording and reproducing, Research methodology
Citation