The role and impact of emotional intelligence (EQ) on the leadership styles of the systems integration management team within T-Systems

Cromhout, Jaco (2009-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this thesis is an investigation and study into the impact of emotional intelligence (EQ) on the leadership qualities and competencies of the management team of the T-Systems South-Africa’s Systems Integration (SI) department. The Information and Communication Technologies (ICT) business arena is a volatile and unpredictable environment that brings about unique challenges for the leadership qualities and skills of the modern leader and team member. During his studies towards the degree of Master in Business Administration (MBA) at the University of Stellenbosch, the researcher was introduced to the concept of emotional intelligence and the impact that it could have on the management of people and the growth and success of an organisation as a whole. Organisations are investing more and more in ICT practices to direct their business initiatives towards financial success. These investments include the professional disciplines such as program and project management. This lead to the question whether the so-called “hard” sciences that are applied on a daily base to govern a project, team or a business will be enough to sustain growth and ensure financial sustainability for a company. The importance of the “softer” sciences such as EQ are often overlooked and the researcher wanted to investigate the impact that increased awareness and knowledge regarding EQ abilities could have on leadership within an ICT department towards achieving overall success. The value of EQ can only be understood if managers and teams understand the concept and potential impact of EQ on both a personal and professional level to guide them to eventual success, even in difficult and trying times. The aim of this study, whilst focusing on the impact of EQ on leadership, will be to provide information and create awareness of the EQ concept to the broader SI department’s employees.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie tesis is verkennende navorsing en verdere studie om die impak wat emosionele intelligensie (EQ) op die leierskap strukture binne die Stelsel Integrasie department (SI), van T-Systems, Suid-Afrika kan hê, verder te verken. Die korporatiewe omgewing van vandag is uiters mededingend, onvoorspelbaar en kompleks. Die omgewing bied unieke uitdagings aan die leierskapkwaliteite van die moderne leier en bestuurder binne die Informasie en Kommunikasie Tegnologie (IKT) veld. Gedurende sy studie aan die Universiteit Van Stellenbosch om die Meestergraad in Besigheidsadministrasie (MBA) te voltooi, was die navorser blootgestel aan die konsep van emosionele intelligensie en die onderlinge impak wat die wetenskaplike veld kan teweeg bring om volhoubare groei en ontwikkeling binne ‘n organisasie te stimuleer. Organisasies spandeer en investeer jaarliks miljoene rande aan Informasie en Tegnologie (IT) stelsels om hulle besigheidsprosesse te aktiveer en sodoende suksesvol te wees op alle strategiese gebiede insluitende volhoubare finansiële sukses. Die investerings sluit die konsepte van program- en projekbestuur in. Die vraag wat gereeld gevra word, is of die sogenaamde “harde” wetenskappe soos projekbestuur wat daagliks in ’n projekomgewing aangewend word, genoeg sal wees om te verseker dat ’n organisasie volhoubare groei en finansiële sukses op die langtermyn kan nastreef. Die belangrikheid van die “sagter” wetenskappe soos emosionele intelligensie word baie kere oorgesien en die navorser wil poog om die impak van emosionele intelligensie op die leierskapkwaliteit en standaarde binne die SI department te ondersoek en te bepaal of dit bydra tot die departement se sukses. Die waarde van emosionele intelligensie kan net verstaan word indien leiers en bestuurders die onderliggende konsepte en potensiële impak verstaan en die waarde besef wat die veld op beide hulle persoonlike maar ook professionele lewens mag hê om suksesvol te kan wees, selfs in moeilike tye. Die doel van die studie, alhoewel meer gerig op die impak wat emosionele intelligensie op leierskap mag hê, poog ook om bewustheid te skep en die nodige inligting rakende emosionele intelligensie konsepte uit te lig en van toepassing te maak op die werknemers binne die SI department.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/979
This item appears in the following collections: