ITEM VIEW

Apparel shopping behaviour. Part 1, Towards the development of a conceptual theoretical model

dc.contributor.authorDu Preez, Ronelen_ZA
dc.date.accessioned2015-07-24T09:21:08Z
dc.date.available2015-07-24T09:21:08Z
dc.date.issued2003-10
dc.identifier.citationDu Preez, R. 2003. Apparel shopping behaviour – Part 1: Towards the development of a conceptual theoretical model. SA Journal of Industrial Psychology, 29(3):11-14, doi: 10.4102/sajip.v29i3.111.en_ZA
dc.identifier.issn2071-0768 (online)en_ZA
dc.identifier.issn0258-5200 (print)en_ZA
dc.identifier.otherdoi: 10.4102/sajip.v29i3.111.en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/97304
dc.descriptionCITATION: Du Preez, R. 2003. Apparel shopping behaviour – Part 1: Towards the development of a conceptual theoretical model. SA Journal of Industrial Psychology, 29(3):11-14, doi: 10.4102/sajip.v29i3.111.en_ZA
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/view/111en_ZA
dc.description.abstractApparel shopping behaviour in a multicultural society is a complex phenomenon. The objective of this paper is to analyse various theoretical models from two disciplines, namely Consumer Behaviour and Clothing, and to develop a new conceptual theoretical model focussing on variables influencing apparel shopping behaviour in a multicultural consumer society. Variables were presented as market dominated, consumer dominated, and/or market and consumer interaction variables. Retailers, marketers, educators, researchers and students could benefit from the proposed model and recommendations are made in this regard. Part 2 reports on an empirical study based on the proposed conceptual theoretical model and discusses market segments and profiles.en_ZA
dc.description.abstractKlere-aankoopgedrag in ’n multi-kulturele verbruikersamelewing is ’n komplekse fenomeen. Die doelwit van die artikel is om verskeie teoretiese modelle vanuit twee dissiplines, naamlik Verbruikersielkunde en Kleding, te analiseer. ’n Nuwe konseptuele teoretiese model is ontwikkel. Die model fokus op veranderlikes wat klereaankoopgedrag in ’n multi-kulturele verbruikersamelewing beïnvloed. Veranderlikes word gegroepeer op grond van die mate waartoe dit oorheers word deur die mark, verbruiker en/of die interaksie tussen die mark en die verbruiker. Kleinhandelaars, bemarkers, opvoeders, navorsers en studente sou kon voordeel trek uit die voorgestelde model. Aanbevelings word in dié verband gemaak. In Deel 2 word ’n empiriese studie gerapporteer. Dié studie is op hierdie voorgestelde konseptuele teoretiese model gegrond en marksegmente sowel as profiele word bespreek.af-ZA
dc.description.urihttp://www.sajip.co.za/index.php/sajip/article/view/111en_ZA
dc.format.extentpage 11-14
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherAOSIS Publishingen_ZA
dc.subjectClothing trade -- South Africaen_ZA
dc.subjectConsumer behavior -- South Africaen_ZA
dc.subjectConsumers' preferences -- South Africaen_ZA
dc.titleApparel shopping behaviour. Part 1, Towards the development of a conceptual theoretical modelen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublishers' versionen_ZA
dc.rights.holderAuthor retain copyrighten_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW