Die ontwikkeling en empiriese evaluering van n verduidelikende strukturele sielkundige bemagtigingsmodel

Lingenfelder, Delmarie (2014-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2014

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsingstudie spruit voort uit ʼn dringende behoefte om die faktore te verstaan wat daartoe bydra dat sekere werknemers meer geneig is om te wil groei en wat organisasies gevolglik kan doen om werknemers te motiveer en meer te wil ontwikkel. Etlike faktore gee aanleiding tot ʼntekort aan lynbestuurders en die feit dat die begeerte om te groei ʼn skaars karaktereienskap by werknemers is. Sekere konstrukte is beheerbaar, terwyl ander nie beheerbaar is nie. Deur die beheerbare faktore te identifiseer, stel organisasies en bestuurders in staat om aksieplanne te implementeer om die impak van die konstrukte en die afwesigheid van sielkundige eienaarskap in die werksplek te verminder. Aksieplanne soos bevordering van sielkundige eienaarskap mag daartoe lei om die hoeveelheid lynbestuurders te vergroot. Dit sal bydra om tekorte uit te wis en uitdagende omstandighede die hoof te bied. Bewese navorsing oor die implementering van ʼn gestruktureerde werknemerbemagtigingsprogram kan bydra om hierdie uitdaging van die afwesigheid van sielkundige eienaarskap te oorkom. Die lynbestuurder en sy/haar bevoegdheid is ʼn sleutelrolspeler in sodanige program en die bestuur van werknemers. Hierdie studie het ten doel om ʼn bestaande sielkundige bemagtigingsmodel vir lynbestuurders te herevalueer en addisionele veranderlikes voor te stel wat organisasie-uitkomste soos werkstevredenheid, werknemerdoeltreffendheid, organisasie-verbondenheid en voorneme om te bedank beïnvloed. As lynbestuurders en organisasies verstaan watter lynbestuurbevoegdhede organisasie-uitkomste beïnvloed, asook die manier waarop hierdie bevoegdhede op sodanige uitkomste inwerk, kan hulle toegerus word om prosesse en programme te formuleer wat tot die behoud van ʼn vaardigheid in die organisasie kan bydra. Die studie en die operasionalisering van die sielkundige bemagtigingsbevoegdhede was onsuksesvol. Die gevolgtrekking word gemaak dat die voorgestelde model gereduseer moes word en talentbestuur se latente veranderlikes uit die model verwyder moes word. Modelpassing was swak met betrekking tot die gereduseerde model. Modelspesifieke wysigings wat aangebring is, was gebaseer op modifikasie-indeksvoorstelle wat uit die data afleibaar was. Met verwysing na die gewysigde model is goeie passing getoon en ondersteuning van alle fasette en bene gevind. Daar word aanbeveel dat navorsing oor kruisvalidasie met betrekking tot die gewysigde gereduseerde model gedoen word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97282
This item appears in the following collections: