2018-04-25: Maintenance complete, please report any unexpected behaviour to scholar@sun.ac.za.

Supply chain planning : processes of a sports retail company

Terblanche, Lee-Anne (2015-03)

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2015.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: There are numerous supply chain planning processes and activities that need to take place to ensure efficiency and effectiveness in a company. For the case study retailer, these planning processes and activities contribute to the end goals and objectives of the company. In order to reach these goals and objectives, the importance and contribution of each of the planning processes and activities must be determined. Supply chain planning can provide a company with a competitive advantage, but it can also lead to catastrophic events when it is not fully utilised or poorly executed. A case study was done on a South African sports retailer to determine to what extent the different supply chain planning processes and activities contribute to the end goals and objectives of this retailer and how these goals and objectives are tracked within the company. The implementation of planning processes and -activities were also investigated and what the consequences may be when the planning processes and activities are poorly executed. Goals and objectives which were given to the retailer‟s planners were investigated and thoroughly studied. Some of these goals included achieving effective stock policies, managing gross sales margins for products and accurate forecasting. A hybrid research method was used to gather both qualitative and quantitative data. Interviews were conducted with planners in the company to explore their current planning methods as well as to highlight the shortcomings thereof. A job satisfaction questionnaire determined the motivators and hygiene factors (where hygiene factors refer to factors such as the employee‟s relationships with their supervisor, salaries and working conditions) of the employees in the company. A low level of motivators and hygiene factors may contribute to employee‟s responses at the workplace: exit, voice, loyalty and neglect. The importance of supply chain planning in the sports retail industry and the shortcomings this retailer has on supply chain planning methods were determined and the crucial role planning plays in this retailer was effectively determined and comprehended. Areas for improvement include, realistic budgeting and planning, enhanced forecasting methods and investing in employee training. Results also show that the retailer is managing effective levels of planning to reach the goals and objectives of the company. However, there are key areas for improvement where focus should be placed upon.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Daar is talle beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite wat moet plaasvind om die effektiwiteit en doeltreffendheid van n maatskappy te verseker. Vir die kleinhandelaar in die gevallestudie dra hierdie beplanningsaktiwiteite, en -prosesse by tot die doelwitte en doelstellings van die maatskappy. Om hierdie doelwitte en doelstellings te kan bereik, moet die belangrikheid en bydrae van die beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite bepaal en ten volle begryp word. Voorsieningskettingbeplanning kan aan „n maatskappy „n mededingende voordeel verskaf, maar kan ook lei tot katastrofiese gebeure indien die voosieningskettingbeplanning swak uitgevoer word of nie ten volle aangewend word nie. „n Gevallestudie is gedoen op „n Suid-Afrikaanse kleinhandelaar in sporttoerusting om te bepaal watter tipe beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite plaasvind in hierdie landswye kleinhandelaar. Die implementering van die beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite is ook ondersoek en wat die nagevolge kan wees wanneer hierdie beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite swak uitgevoer word. Doelwitte en doelstellings wat aan die beplanners van die besigheid deurgegee word, is deeglik bestudeer. Sommige van hierdie doelwitte sluit in die bereiking van effektiewe voorraadbeleide, handhawing van bruto verkope marges vir produkte en akkurate vooruitskattings. „n Hibriede navorsingsmetode is gebruik vir die insameling van kwalitatiewe en kwantitatiewe data. Onderhoude is met die beplanners van die maatskappy gevoer om die huidige beplanningsmetodes te verken en om die tekortkomings in die beplanningsmetodes uit te wys. „n Werkstevredenheid vraelys het die motiveerders en higiëne faktore (waar higiëne faktore verwys na werknemers se verhouding met die toesighouer, salarisse en werksomstandighede) van die werknemers bepaal. Lae vlakke van motiveerders en higiëne faktore kan lei tot die volgende reaksies: ontrekking, stem, lojaliteit en verwaarlosing. Die kritieke belangrikheid wat beplanningsprosesse en beplanningsaktiwiteite behels vir hierdie kleinhandelaar was vasgestel, asook die tekortkominge wat hierdie kleinhandelaar met voorsieningskettingbeplanningsmetodes het. Verbeteringsareas sluit in, realistiese beplanning en „n realistiese begroting, verbeterde vooruitskattingsmetodes en om in die werknemer se opleiding te investeer. Dit is bepaal dat hierdie kleinhandelaar handaaf effektiewe vlakke van beplanning om einddoelstellings en einddoelwitte te bereik. Daar is egter, sekere areas, waar fokus op geplaas moet word. Sleutelwoorde: Voorsieningskettingbeplanning, beplanningsprosesse, beplanningsaktiwiteite.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97148
This item appears in the following collections: