The manufacturing performance measurement matrix model

Scholtz, Reginald (2008-12)

Thesis (MBA (Graduate School of Business))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Globalisation, constant innovations and well-informed customers have made modern business environments dynamic and complex. Organisations, with their ever-changing business models, are striving to improve the quality of their products and services. Congruently, several management theories have evolved. Total Quality Management (TQM),Just in Time (JIT), Benchmarking, Lean Management, Balanced Scorecard and Six Sigma are some of the more well known. Each movement with its own life span, its share of popularity and level of acceptance has the same basic goal – improvement in quality by measuring performance. Recent years have seen an upsurge in the approaches and contributions to the field of performance measurement. Are these management theories just a flavour of the month or do they add value. The object of this study is to provide industry specific manufacturing business with a Manufacturing Performance Measurement Matrix Model, which can be used over time to measure improvement and serve as a basis for Knowledge Management.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Globalisering, konstante inbring van veranderinge en goed ingeligte kliënte het die moderne besigheidsomgewing dinamies en kompleks gemaak. Organisasies, met hulle ewig veranderende besigheidsmodelle, streef daarna om die kwaliteit van hulle produkte en dienslewering te verbeter. Verskeie bestuursteorieë het as gevolg hiervan ontwikkel. Die mees bekende bestuursteorieë is onder andere: Total Quality Management (TQM), Just in Time (JIT), Benchmarking, Lean Management, Balanced Scorecard en Six Sigma. Elkeen van hierdie planne, met sy eie leeftyd, porsie van die gewildheid en vlak van aanvaarding, het dieselfde basiese doel – verbetering van kwaliteit deur die meet van prestasie. Onlangse jare het ‘n opvlam gesien in die benaderings en bydraes tot die veld van prestasiemeting. Is hierdie bestuursteorieë net ‘n nuutjie of is hulle waardevol vir die besigheidswêreld? Die doel van hierdie studie is om industrie spesifieke vervaardigingsbesighede met ‘n Vervaardigings Prestasiemetings Matriks Model te voorsien wat deur die verloop van tyd verbeterings kan meet en kan dien as ‘n basis vir die bestuur van kundigheid.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/969
This item appears in the following collections: