Research Articles (Applied Mathematics)

 

Recent Submissions

  • Die fassinerende meganika van hoppende fietswiele 

    Theron, Willem; Maritz, Milton (LitNet, 2016-05-26)
    Die gedrag van eksentries-belaaide wiele of hoepels het tydens die afgelope twee dekades aandag geniet, veral met betrekking tot sulke wiele se geneigdheid om te hop. Hier word ’n oorsig gegee oor die verskillende aspekte ...