ITEM VIEW

Cluster model analysis of exotic decay in actinide nuclei

dc.contributor.advisorWyngaardt, Shaun M.en
dc.contributor.advisorPerez, Sandro M.en
dc.contributor.authorDu Toit, Erasmus Johannesen
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Science. Dept. of Physics.en_ZA
dc.date.accessioned2015-01-13T11:47:19Z
dc.date.available2015-01-13T11:47:19Z
dc.date.issued2014-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/95812
dc.descriptionThesis (MSc)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The binary cluster model is used to investigate the properties of exotic structures and decays in various nuclei. A simple method is described to choose the possible clusters forming within the nucleus, by assuming the nucleus consists of a mixture of up to four different core-cluster pairs. A phenomenological potential is then used, with optimized parameters, to describe the even-even 222-232Th nuclei within the binary cluster model, by calculating exotic decay half-lives, reduced electromagnetic transition probabilities, and energy spectra. After finding that all experimentally observed heavy ion emissions are predicted with the model and calculated structure observables are reproduced within good agreement of the experimentally measured values, the model was extended to include the even-even 230-234U, 236-240Pu and 222-224Ra nuclei. We found that almost all experimentally observed heavy ion emissions are predicted within the model with reasonable accuracy in the calculated halflives, and found good agreement in the other calculated structure observables.en
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die binêre bondel model is gebruik om die eienskappe van eksotiese strukture en verval in verskeie nukliedes te ondersoek. ’n Eenvoudige metode is gebruik om die moontlike bondels wat binne die nuklied vorm te kies, deur die aanname te maak dat die nuklied uit ’n mengsel van tot vier verskillende kern-bondel pare bestaan. ’n Fenomenologiese potensiaal is dan gebruik, met optimale parameters, om die ewe-ewe 222-232Th nukliedes met die binêre bondel model te beskryf, deur eksotiese verval halfleeftye, verminderde elektromagnetiese oorgangswaarskynlikhede, en energie spektra te bereken. Nadat daar gevind is dat alle vrygestelde swaar ione wat eksperimenteel waargeneem is deur die model voorspel word, en berekende struktuur waarneembares tot goeie ooreenstemming met die eksperimentele waardes produseer is, is die model uitgebrei om die ewe-ewe 230-234U, 236-240Pu en 222-224Ra nukliedes in te sluit. Daar is gevind dat byna alle vrygestelde swaar ione wat eksperimenteel waargeneem is deur die model voorspel word met redelike akkuraathied in die berekening van hul halfleeftye, asook dat daar goeie ooreenstemming tussen die berekende en eksperimentele waardes van ander struktuur waarneembares was.af_ZA
dc.format.extentxii, 107 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen
dc.subjectNuclear clusteringen_ZA
dc.subjectLiquid drop modelen_ZA
dc.subjectNuclear structureen_ZA
dc.subjectExotic cucleien_ZA
dc.subjectAlpha particleen_ZA
dc.subjectCluster theory (Nuclear physics)en_ZA
dc.subjectDissertations -- Physicsen_ZA
dc.subjectTheses -- Physicsen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleCluster model analysis of exotic decay in actinide nucleien_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW