ITEM VIEW

The economic impact of a changing urban mining region : the case of the West Rand district municipality in Gauteng province

dc.contributor.advisorVan Eeden, Amandaen_ZA
dc.contributor.authorBasson, Gert Carelen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Geography & Environmental Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2015-01-13T11:46:20Z
dc.date.available2016-07-31T03:00:06Z
dc.date.issued2014-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/95737
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The economy is constantly changing and shifting and the impact of that is felt across countries, regions and cities. The changes contribute to increased entrepreneurship and often an increased rate in innovation and technological advances. Technological breakthroughs have resulted in the extension of gold mine production in South Africa throughout the history of the country. Despite this, gold production in South Africa has been declining since 1996 at a constant rate of around 60% over the period. The West Rand, located south west of Gauteng, is a region with its economic roots settled deep in the mining sector, specifically gold mining. The study will investigate economic trends in the West Rand and compare it within the context of the bigger Gauteng. The study investigated trends in the economy of the West Rand through the analysis of up-to-date time series business data. This could contribute to valuable resources assisting municipalities such as the West Rand District Municipality with the development of future Integrated Development Plans (IDPs). Business, turnover and employment data from the Business Register were analysed and through statistical calculations, the study found that there was a decline in the total number of business establishments in the West Rand during the study period. Despite this, the research seems to suggest that employment and turnover in the West Rand are showing a positive growth pattern. The implication that these findings have for the West Rand is that local authorities can have access to an up-to-date detailed business analysis that provides sector-specific results and trends. Having time series business data available can assist regions to detect and deal with possible changes in their economy.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANS OPSOMMING: Die ekonomie is voortdurend aan die verskuif en verander, en die impak daarvan kan oor alle lande, streke en stede gevoel word. Die veranderings dra by tot 'n toename in entrepreneurskap, en dikwels ook 'n toename in die tempo van uitvindings en tegnologiese vooruitgang. Tegnologiese deurbrake het tot gevolg gehad dat goudmynproduksie uitgebrei het in Suid-Afrika regdeur die geskiedenis van die land. Ten spyte hiervan is goudproduksie in Suid-Afrika aan die afneem sedert 1996, teen 'n konstante koers van ongeveer 60% gedurende hierdie tydperk. Die Wesrand, wat suidwes van Gauteng geleë is, is 'n streek wat sy ekonomiese wortels diep in die mynbousektor gegrawe het, veral in die goudmynbedryf. Hierdie studie het ekonomiese tendense in die Wesrand ondersoek en dit vergelyk binne die konteks van die groter Gauteng. Die studie het tendense in die ekonomie van die Wesrand ondersoek deur middel van 'n analise van die bygewerkte tydreeksbesigheidsdata. Dit kan bydra dat kosbare hulpbronne aangewend word om munisipaliteite soos die Wesrand Distriksmunisipaliteit behulpsaam te wees met die ontwikkeling van toekomstige Geïntegreerde Ontwikkelingsplanne (GOP's). Besigheid-, omset- en indiensnemingsdata vanuit die Besigheidsregister is geanaliseer en deur middel van statistiese berekenings, het die studie bevind dat daar 'n afname was in die totale getal besigheidsondernemings in die Wesrand ten tyde van die studietydperk. Desnieteenstaande, wil die navorsing te kenne gee dat indiensneming en omset in die Wesrand 'n positiewe groeipatroon toon. Die implikasies van hierdie bevindings vir die Wesrand is dat plaaslike owerhede toegang kan hê tot 'n bygewerkte en gedetailleerde besigheidsanalise wat sektorspesifieke uitslae en tendense voorsien. Om tydreeksbesigheidsdata beskikbaar te hê, kan streke behulpsaam wees om moontlike veranderings in hul ekonomie op te spoor en hierdie veranderings te hanteer.af_ZA
dc.format.extentix, 26 pages ; illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSpace in economicsen_ZA
dc.subjectSpatial economicsen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.subjectBusiness -- Data processingen_ZA
dc.titleThe economic impact of a changing urban mining region : the case of the West Rand district municipality in Gauteng provinceen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.embargo.terms2016-07-31en_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW