Balancing water scarcity and economic development in the city of Windhoek

Iionga-Gaoses, Lorraine (2008-12)

Thesis (MDF)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The need for economic development is a pressing reality for many developing countries. Developing cities with a high urbanisation rate in water-scarce regions face tougher conditions in meeting their development targets according to the Millennium Development Goals (MDGs). Creating a balance between water scarcity and the need for economic development is of the utmost importance if such regions are to grow. The City of Windhoek experienced this firsthand when Ramatex Textile was introduced. The Government of Namibia did everything in its power to secure Ramatex’s operation in Windhoek. Windhoek, however, is known for being a water-scarce area. This created competition amongst the different water users, and future establishments of such water-intensive factories became questionable. This research report studies the extreme case of Ramatex’s establishment and gives guidelines on future handling of such water-intensive establishments. The study also gives an example of how to make decisions using Multicriteria Decision Making tools, specifically the Analytical Hierarchy Process method using Ramatex’s information. The judgement values given in the MCDM process are fictitious and do not represent the true views of any of the stakeholders. The process was only conducted to demonstrate that such tools can be used to aid decision making. Surveys and workshops need to be conducted to solicit the true reflections of the stakeholders involved in any envisaged development projects.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die behoefte aan ekonomiese ontwikkeling is vir baie ontwikkelende lande ’n neerdrukkende realiteit. Ontwikkelende stede met ’n hoë verstedelikingskoers wat in waterskaars landstreke geleë is, kom voor groot uitdagings te staan om hul ekonomiese ontwikkelingsdoelwitte volgens die Millennium-ontwikkelingsdoelstellings te bereik. Die daarstelling van ’n balans tussen waterskaarste en die behoefte aan ekonomiese groei is van kardinale belang indien sulke stede wil groei. Windhoek, die hoofstad van Namibië het eerstehandse ondervinding hierin opgedoen met die opening van die Ramatex-tekstielfabriek. Die regering van Namibië het alles binne sy vermoë gedoen om die tekstielfabriek se bedrywighede in Windhoek te beskerm. Windhoek is egter bekend vir sy waterskaarste, wat tot mededinging tussen die verskillende waterverbruikers gelei het, en ook daartoe aanleiding gegee het dat toekomstige waterintensiewe ondernemings bevraagteken is. Hierdie navorsingsverslag ondersoek die besluit vir die oprigting van die Ramatex-tekstielfabriek en gee riglyne vir die toekomstige hantering van soortgelyke waterintensiewe ondernemings. Die studie gee ook ’n voorbeeld van die gebruik van multikriteria-besluitnemingsinstrumente om besluite te neem, met spesifieke verwysing na die analitiese hiërargieproses deur die gebruik van inligting aangaande Ramatex. Die beoordelende waardes in die multikriteriabesluitnemingsproses is denkbeeldig en verteenwoordig nie die ware standpunte van enige van die belanghebbendes nie. Die proses is bloot uitgevoer om aan te toon dat soortgelyke instrumente in toekomstige besluitneming gebruik kan word. Opnames en werksessies moet gehou word ten einde te verseker dat alle belanghebbendes se insette en menings aangaande toekomstige ontwikkelingsprojekte in ag geneem word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/951
This item appears in the following collections: