A focused, competitive strategy through innovation

Du Plessis, Stephanus Hermanus (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Through the process of innovation, organisations create technological growth. Successful innovation creates customer value through new products and services, and it could give rise to new markets. Successful innovations contribute to better quality, higher productivity, lower costs and increased profits. One of the ultimate goals for implementing innovation is to achieve a competitive advantage that leads to outperforming competitors. Through the understanding of the innovation processes, organisations can bring predictability into their innovation efforts. This comes from understanding and managing the forces that influence the decisions made by managers. Because of globalisation and fierce competition Spescom DataVoice, a South African technology company, is finding it increasingly difficult to compete in an international market. It is against the background of Spescom DataVoice's need to increase its innovation productivity that this research was spawn. The ambitious goal of this study was to investigate what Spescom DataVoice can do to become sustainable, innovative and competitive in its market space. This research firstly captured the important themes and theories around the subject of innovation and how it relates to strategy. The literature study will try to look into all the important work, especially well-known research and its significance. Lastly, the research will apply the knowledge gained by discussing the research questions relating to Spescom DataVoice's particular situation. The research will discuss the innovation capabilities and perspectives that Spescom DataVoice should focus on; the environment that is needed for sustainable continuous innovation; and innovation strategies that Spescom DataVoice could employ to improve its innovation productivity. AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies skep tegnologiese groei deur die proses van innovasie. Suksesvolle innovasie skep waarde vir kliënte deur nuwe produkte en dienste, wat weer kan aanleiding gee tot nuwe markte. Suksesvolle innovasie dra by tot beter kwaliteit, hoër produktiwiteit, laer koste en die verhoging van winste. Een van die uiteindelike doelwitte met die implementering van innovasie is om 'n kompeterende voordeel te bewerkstellig wat kan lei tot die oortreffing van kompeteerders. Deur die proses van innovasie beter te verstaan, bring organisasies meer stelligheid in hul pogings om te innoveer. Dit word meegebring deur die verstaan en bestuur van die kragte wat bestuurders se besluite beinvloed. As gevolg van globalisering en fel kompetisie vind Spescom DataVoice, 'n Suid-Afrikaanse tegnologie-maatskappy, dit al hoe moeiliker om in 'n internasionale mark mee te ding. Dit is teen hierdie agtergrond van Spescom DataVoice se behoefte, om hul produktiwiteit ten opsigte van innovasie te verhoog, dat hierdie navorsingstuk die lig gesien het. Die ambisieuse doelwit van hierdie studie was om te ondersoek wat Spescom DataVoice kan doen om volhoubaar, innoverend en kompeterend in sy mark mee te ding. Eerstens bekyk hierdie studie na die belangrike temas en teorieë rondom die onderwerp van innovasie en hoe dit verband hou met strategie. Die literatuurstudie poog om na al die belangrike werke in die vakgebied te kyk, veral die navorsingsresultate en bydrae wat dit opgelewer het. Verder sal die kennis wat opgedoen is toegepas word deur navorsingsvrae te bespreek wat gerig is op Spescom DataVoice se spesifieke situasie. Die navorsingstudie sal dan bespreek op watter innovasie vermoëns en perspektiewe Spescom DataVoice behoort te fokus; die omgewing wat nodig is vir volhoubare kontinue innovasie; en watter innovasie strategieë Spescom DataVoice kan aanwend om sy innovasie produktiwiteit te verhoog.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/928
This item appears in the following collections: