Determining the critical success factors enabling RFID technology in the South African citrus industry

Nel, Andre (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: RFID technology may be the most capable technology to address the track and trace requirements within the Agri-food supply chain. RFID technology has become a prominent research area in recent times, with multiple benefits being promised and envisaged. The list of applications and deployments within the supply chain is numerous, with the ambassadors of this technology promising increased supply chain effectiveness, inventory management capabilities and enhanced information visibility. Deregulations within the South African citrus industry created changes to the internal structure of the industry, with the requirements of enhanced information visibility for traceability becoming a high priority. Current information structures and initiatives are providing the basic requirements for the changing business environment, with limitations to real-time and visible information for improved decision-making and planning initiatives. The purpose of this exploratory study was to identify the critical success factors for RFID technology deployment in supply chains in general and to identify the critical success factors relevant to the South African citrus industry. The study also researched the benefits and challenges of deploying RFID technology within the South African citrus industry, relating to citrus supply chain performance improvements of RFID adoption. The research indicates that certain limitations and challenges pertinent to the citrus industry exist, which would require industry level priority for successful implementation of RFID technology within the South African citrus industry. This study provides the South African citrus industry with a guideline to address the current non-collective management of information, information systems and requirements and collaboration initiatives. The use of this research should be of great assistance to the South African citrus industry role-players by providing a strategic framework for addressing information improvement initiatives.

AFRIKAANSE OPSOMMING: RFID tegnologie kan moontlik die mees bevoegde tegnologie wees om die naspeurbaarheid vereistes van n Agri-voedsel voorsiening ketting aan te spreek. RFID tegnologie is huidiglik 'n prominente navorsingsgebied, met beloofde meervoudige voordele. Die lys van aanwendings en toepassings binne die voorsiening ketting is veelvoudig, met beloftes van die ambassadeurs van die tegnologie, vir verbeterde voorsienings ketting doeltreffendheid, inventaris bestuur en verhoogde inligtings sigbaarheid. Deregulasie van die Suid Afrikaanse sitrus industrie het interne strukturuele veranderinge in die industrie teweeg gebring, met prioriteit fokus vir verhoogde inligting sigbaarheid vir naspeurbaarheid doeleindes. Huidige inligting strukture en initiatiewe verskaf die basiese grondslag vir die deurlopende veranderende besigheids omgewing, met intyd en sigbaarheids inligtings beperkinge, vir verbeterde besluitneming en beplanning initiatiewe. Die doel van die ondersoekende studies was om die generiese kritieke sukses faktore van RFID tegnologie implementering en die kritieke sukses faktore direk verwant tot die Suid Afrikaanse sitrus industrie te identifiseer. Die studie het ook die voordele en uitdagings van RFID implementering binne die Suid Afrikaanse sitrus industrie nagevors, spesifiek verwant tot die prestasie verbeterings van RFID implementering in die sitrus voorsienings ketting. Die navorsing dui aan dat sekere beperkinge en uitdagings spesifiek tot die sitrus industrie bestaan wat industrie vlak prioriteit vereis, vir suksevolle implementasie van RFID tegnologie binne die Suid Afrikaanse sitrus industrie. Die resultate van die studie verskaf die Suid Afrikaanse sitrus industrie met 'n riglyn om die uitdagings van die huidige nie-kollektiewe bestuur van inligting, inligting stelsels en vereistes en samewerkings initiatiewe aan te spreek. Die gebruik van die navorsing behoort van groot waarde te wees vir die rolspelers van die Suid Afrikaanse sitrus industrie, in die verskaffing van 'n strategiese raamwerk vir die aanspreking van inligting verbeterings intiatiewe.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/887
This item appears in the following collections: