Investigation of the effectiveness of coaching in the development of leadership competencies (emotional intelligence) within BPSA (Pty) Ltd.

Ebrahim, Habiburaghman (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research report is a qualitative study of the effectiveness of executive coaching for the development of emotional intelligence competencies. Eleven executives from a private organisation were interviewed regarding recent coaching they had received. This coaching was offered as part of a development program that was grounded in action learning. Through these interviews, the executives shared their perspectives of the coaching process and the degrees to which they were able to benefit. They described the different styles of their coaches and the rapport each had with their own team‘s coach. The executives reported that as a result of coaching they demonstrated increased awareness of their emotional intelligence competencies. The data collected through this study suggested that executive coaching is an effective tool in the enhancement of emotional intelligence competencies in executives. Certain factors add to the likelihood that a benefit will be achieved through the coaching process, including the participants‘ openness to learning, the relationship between the coach and the participants, tools and frameworks used in the coaching process and the relevance of the coaching to the work of the executives. Organisational culture and environment also surfaced as important factors in predicting success in the coaching process. This study will be of value to researchers or organisational leaders exploring the benefits of executive coaching.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingsverslag is 'n kwalitatiewe studie van die effektiwiteit van bestuursopleiding vir die ontwikkeling van emosionele intelligensie vaardighede. Elf bestuurslede van 'n privaat organisasie is onderhoude mee gevoer in verband met onlangse opleiding in die verband. Die opleiding is verskaf as deel van 'n ontwikkelingsprogram wat gegrond is in aksie opleiding. Deur middel van die onderhoude, het die bestuurslede hul perspektief van die opleidings proses gedeel asook tot watter mate hulle daaruit voordeel getrek het. Hulle het die verskillende style van hulle opleiers beskryf en die rapport wat elkeen met sy span gehad het. Die bestuurslede het verslag gedoen van hulle toenemende bewuswording van hulle emosionele intelligensie vaardighede. Die data byeengebring deur hierdie studie suggereer dat bestuursopleiding 'n effektiewe instrument is vir die toename van emosionele intelligensie vaardighede van bestuurslui. Suksesfaktore dra by tot waarskynlikheid van voordele bereik deur die opleiding, wat ook insluit, die deelnemer se ontvanklikheid vir lering, die verhouding tussen die opleier en die deelnemers, instrumente en raamwerke wat gebruik word in die opleidingsproses en die relevansie van die opleiding het ook opgeduik as belangrike faktore in die voorspelling van sukses in die opleidingsproses. Hierdie studie sal waardevol wees vir navorsers of organisatoriese leiers wat die voordele van bestuursopleiding wil ondersoek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/8585
This item appears in the following collections: