Die oorweging van die lewensvatbaarheid van 'n kleinsake-onderneming in die praktyk : 'n konsepsuele model

Nel, Bernardus Gerhardus (1994-03)

Thesis (MBA)--University of Stellenbosch, 1994.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research attempts to give an alternative conceptual model according to which potential small business owners should construct market and financial viability studies for proposed new small enterprises. A study was made of the theoretical requirements prescribed for market and financial viability. This theoretical requirements were compared to the extent in which data is presented in practice to financial institutions to meet their own viability requirements. Primary data was collected from the subsidiary companies of ABSA Bank and small business owners in the Cape Peninsula. The final analysis suggests that very few small business owners conduct thorough market or financial viability studies during start up or during the different growth phases of their businesses. They rely mostly on banks and other financial institutions for guidance. A suggestion is made that financial institutions conduct their own research to determine whether their requirements for market and financial viability are still viewed as realistic by small business owners.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsing poog om 'n alternatiewe konsepsuele model weer te gee waarvolgens potensiele kleinsake-eienaars mark- en finansiele lewensvatbaarheidstudies vir voorgenome nuwe klein ondememings behoort uit te voer. 'n Studie is van die voorgeskrewe teoretiese vereistes vir mark- en finansiele lewensvatbaarheid gedoen. Hierdie teoretiese vereistes is vergelyk met die mate waartoe sulke data wel deur kleinsakelui aan finansiele instansies aangebied word om aan hulle eie lewensvatbaarheidvereistes te voldoen. Primere data is versamel by die filiale van ABSA Bank en kleinsake-eienaars in die Kaapse Skiereiland. Die gevolgtrekking word gemaak dat baie min kleinsake-eienaars wel deeglike mark- en finansiele lewensvatbaarheidstudies doen gedurende die aanvang van hul besighede of gedurende die onderskeie groeifases van hul ondernemings. Hulle steun meesal op banke en ander finansiele instellings om leiding te verskaf. Daar word voorgestel dat finansiele instellings ook navorsing doen of die vereistes wat hulle stel vir lewensvatbaarheid, nog steeds as realisties deur kleinsakelui beskou word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/8581
This item appears in the following collections: