Shareholder distribution choices for industrial companies listed on the JSE : share buybacks versus dividends

Bester, P. G. (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Repurchasing of shares by South African companies were legalised on 1 July 1999. This introduced an alternative to dividends for distributing cash to shareholders. Although dividends and share repurchases realise the same value in a perfect efficient market, the inefficiencies of the South African stock market require managers to carefully evaluate factors like taxation and stock price valuation when selecting appropriate distribution methods. This research report aims to update shareholder distribution trends for industrial JSE listed companies over the past 10 years in order to determine the impact of share repurchases on dividend payouts. Furthermore, this research report examines the factors that may have had an impact on shareholder distribution choices in order to provide some guidelines for choosing appropriate distribution methods. An initial analysis of SENS share repurchase announcements revealed that 121 JSE listed companies repurchased about R50 billion worth of shares up to 30 June 2007. The bulk of the shares, 65% by value, were repurchased on the open market, while 35% was repurchased through specific fixed price offers. However, a comparison of accurate share repurchase data obtained from a sample of company annual reports, indicate that repurchase announcements understate actual repurchases by more than 20% on average. Further analysis of distribution trends were therefore based on actual repurchase data published in annual reports rather than SENS announcements. After the legalisation of share repurchases in South Africa, a decline in dividend paying companies was expected similar to that experienced by the United States since the 80's. However, a detailed analysis of 132 industrial listed companies indicated that the proportion of dividend paying companies increased from a level of 50% to almost 75% since the introduction of share repurchases. On the other hand, the proportion of companies repurchasing shares initially rose to over 25%, but then declined to below 20% by 2007. Ordinary dividends are the dominant shareholder distribution choice with 64% of companies opting for this method. Open market share repurchases have been well adopted with 17% of companies using this method, while only 5% and 4% of companies using special dividends or specific repurchases respectively. Dividends paid out of share premium (capital distributions) have also emerged as a favourite over recent years with almost 20% of companies using this shareholder distribution method. Current tax legislation do not provide all the advantages usually enjoyed by share repurchases internationally and have largely prevented dividends from being substituted by share repurchases. The decline in share repurchases up to 2007 also indicates that share repurchases become less effective as share prices increase to overvalued levels. While tax implications and stock price valuation remain the dominant determinants of shareholder distribution choice, this study shows that shareholder diversity, dividend preferences, size of distribution, and BEE requirements also have significant influences on the choice of distribution method in the South African context.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die terugkoop van aandele deur Suid-Afrikaanse maatskappye is wettig sedert 1 Julie 1999. Dit het 'n alternatief tot dividende in werking gestel om kontant aan aandeelhouers uit te keer. Alhoewel dividende en aandele-terugkoop dieselfde waarde in 'n perfekte doeltreffende mark realiseer, vereis die tekortkominge van die Suid-Afrikaanse aandelemark dat bestuurders faktore soos belasting en aandeelpryswaardasie versigtig moet oorweeg tydens die keuse van geskikte uitkeringsmetodes. Die doelwit van hierdie navorsingsverslag is om die tendense van uitkerings aan aandeelhouers te hersien vir industriele JSE-genoteerde maatskappye oor die laaste 10 jaar om sodoende die effek van aandele-terugkope op dividenduitbetalings te bepaal. Verder ondersoek hierdie navorsingsverslag ook die faktore wat moonlik 'n invloed op aandeelhouers-uitkeringskeuses gehad het, om sodoende riglyne vir die keuse van geskikte uitkeringsmetodes saam te stel. 'n Voorlopige analise van SENS-terugkoopaankondigings toon dat 121 JSE-genoteerde maatskappye ongeveer R50 miljard se aandele teruggekoop het tot en met 30 Junie 2007. Die grootste gedeelte van hierdie aandele, 65% se waarde, is op die ope mark teruggekoop terwyl 35% deur spesifieke vasteprys terugkope verkry is. 'n Vergelyking met terugkoopsyfers wat uit 'n steekproef van maatskappyjaarverslae geneem is, dui egter daarop dat aankondigings die ware terugkope met gemiddeld 20% onderskat. Verdere ontleding van aandeelhouers-uitkeringstendense word derhalwe gebaseer op syfers wat in jaarverslae gepubliseer is, eerder as SENS-aankondigings. Na die wettiging van aandele-terugkoop in Suid-Afrika, is verwag dat dividenduitbetalings sou daal soortgelyk aan dit wat in die Verenigde State ondervind is sedert die 80's. Die ondersoek van 132 genoteerde industriele maatskappye toon egter dat die persentasie van maatskappye wat dividende betaal van 50% tot bykans 75% toegeneem het sedert aandele-terugkoop 'n beskikbare opsie is. In teenstelling hiermee, het die persentasie maatskappye wat aandele terugkoop aanvanklik tot 25% gestyg, maar sedertdien afgeneem tot onder 20% teen 2007. Gewone dividende is die gewildste aandeelhouers-uitkeringsmetode met 64% van maatskappye wat van hierdie metode gebruik maak. Aandele-terugkope op die ope mark is goed verteenwoordig met 17% van maatskappye wat van hierdie metode gebruik gemaak het, terwyl slegs 5% en 4% van maatskappye onderskeidelik van spesiale dividende en spesifieke aandele-terugkope gebruik gemaak het. Dividende uit aandelepremie (kapitaaluitkerings) het ook na vore getree as 'n gunsteling keuse in die laaste paar jaar met bykans 20% van maatskappye wat hierdie uitkeringsmetode gebruik het. Huidige belastingswetgewing bied nie al die belastingvoordele aan aandele-terugkope wat normaalweg deur internasionale maatskappye benut word nie en het grotendeels verhoed dat dividende deur aandele-terugkoop vervang is. Die afname in aandeleterugkope tot en met 2007 is ook 'n aanduiding dat dit minder effektief raak soos wat aandeelpryse oor gewaardeerde vlakke styg. Terwyl belasting-oorwegings en aandeelpryswaardasies steeds die dominante drywers van aandeelhouersuitkeringskeuses bly, bevind hierdie studie dat faktore soos aandeelhouers se diversiteit, dividendvoorkeure, grootte van uitkerings, en vereistes van swart ekonomiese bemagtiging ook 'n noemenswaardige invloed op uitkeringskeuses binne die Suid-Afrikaanse konteks het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/8443
This item appears in the following collections: