Spirituality in the workplace

Lakey, Eugene Pierre (2007-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study project addresses the role spirituality in the workplace can play. The conclusion is that although people are different, in the working environment in an organisation, much time is spent together and creating an environment that is a joy to work in, will induce the employees to work with energy and be highly productive. A number of interviews were conducted and factual information was acquired to analyse the effects of spirituality in the workplace. A conclusion is reached that underlines the fact to counter low morale, low productivity and negative attitudes in the workplace it is imperative that we should address the spirituality in the workplace thus ensuring that a positive organisation culture is maintained within the organisation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie projek behandel die rol wat geestelikheid in die werkplek kan speel. Die gevolgtrekking wat gemaak kan word is dat alhoewel mense van mekaar verskil in die werksomgewing binne die organisasie, hulle ‘n groot gedeelte van die dag met mekaar spandeer en vir dié rede is dit van kardinale belang dat ‘n goeie werksklimaat geskep word wat sal bydra dat die werknemer energiek werk en hoë produktiwiteit handhaaf. ‘n Aantal onderhoude was gevoer en feitlike inligting was verkry om die effek van geestelikheid in die werksplek te ondersoek. ‘n Slotsom is bereik dat die feite van lae moraal, lae produktiwiteit en negatiewe ingesteldheid in die werksplek belangrik is om geadresseer te word ten einde te verseker dat geestelikheid in die werksplek toegepas word en dat ‘n positiewe klimaat in die organisasie handhaaf word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/820
This item appears in the following collections: