• Sir George Grey en opvoeding in Suid-Afrika 

      Du Toit, C. A. (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1939-11)
      INLEIDING: Die onderwys in Suid-Afrika het baie langsaam vooruitgegaan. Die Engelse Goeweneurs aan die Kaap was oor die algemeen onbekwaam en was buitendien so besig met politieke aangeleenthede dat hulle nouliks aandag ...