Investigating certain share buyback transactions by companies listed on the JSE for the period 2000 to 2005

De Goede, Andre (2007-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Prior to 30 June 1999 companies in South Africa were not allowed to buy back their own shares. Amendments to the Companies Act, the Companies Amendment Act (Act 37 of 1999) radically changed the philosophy around capital maintenance. The result of this amendment is that a company is allowed to buy back its own shares and finance the backbuying of its shares under certain circumstances. A sample of 140 companies listed on the Johannesburg Securities Exchange for the period 2000 to 2005 was selected. The backbuying of shares by the relevant company, subsidiary and trust was analysed for the period 2000 to 2005. For the purposes of this empirical study, the financial sector, as well as the alternative exchange, that is focussed on good quality small and medium-sized high growth companies, were excluded during sample selection. The outcome of this exploratory study is the identification of the fact that a share buyback took place or not in Tables 4.1 and 4.2; a summary of the number of shares bought back in Table 4.3; and, in Table 4.4, a summary of the number of shares bought back, expressed as a percentage of the weighted average number of shares in issue.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Maatskappye in Suid-Afrika was voor 30 Junie 1999 deur die Maatskappywet verbied om hul eie aandele terug te koop. Wysigings aan die Maatskappywet, naamlik die Wysigingswet op Maatskappye (wet 37 van 1999) het ’n radikale verandering bewerkstellig in die filosofie rakende kapitaalinstandhouding. Die gevolg van dié wysigingswetgewing is dat maatskappye sedert 30 Junie 1999 hul eie aandele kan terugkoop en in sekere omstandighede die aankoop van hul eie aandele finansier. ’n Steekproef van 140 genoteerde maatskappye op die Johannesburgse Aandelebeurs is geselekteer vir die tydperk 2000 tot 2005. Die terugkooptransaksies van aandele deur die betrokke maatskappy, filiaal en trust is opgesom vir die tydperk 2000 tot 2005. Hierdie empiriese ondersoek het die finansiële sektor, asook die alternatiewe beurs van die Johannesburgse Aandelebeurs, wat fokus op goeie kwaliteit klein en mediumgrootte maatskappye met groot groeipotensiaal, tydens die steekproefseleksie uitgesluit. Die resultate van hierdie empiriese ondersoek is die identifisering en opsomming van die terugkooptransaksies van aandele vir die steekproef in Tabelle 4.1 en 4.2; ’n opsomming in Tabel 4.3 van die getal aandele teruggekoop; en ’n opsomming in Tabel 4.4 van die getal aandele teruggekoop, uitgedruk as ’n persentasie van die gemiddelde getal uitgereikte aandele.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/818
This item appears in the following collections: