Framework for identifying areas in the operations division of Vodacom that could be outsourced

Dlamini, Joe (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Telecommunication operators are faced with the challenges of rising upward pressure by the competition; this is mainly due to the saturation of subscribers and the aggressive battle for a share of the customer wallet. This has forced mobile network operators to look for new opportunities to drive growth and to cut costs in business operations. The battleground rules are mainly defined by the speed with which new technologies are introduced, customer perception of the quality of the network, and site planning. The purpose of this study is to identify a framework to help the company identify activities which, due to their level and quality of performance, either help or hinder the performance of critical success factors. The starting point for this process is defining the critical success factors based on the company‟s high level priorities. Thereafter, activities that are critical or non-critical, based on their influence on each critical success factor, are identified. Finally, Vodacom‟s operations group activities in a value chain are analysed. The framework is applied to analyse Vodacom‟s operations group activities in a value chain with a view to improve sustainable execution of critical success factors. The report concludes with a decision to outsource activities that are non-critical and are being performed poorly, and the strategic outsourcing of those critical activities which require specialised skills easily sourced outside the company instead of Vodacom spending huge amounts of money in attracting and retaining such specialised skills.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Telekommunikasie-ondernemings staan voor die uitdaging om toenemende opwaartse druk van hul mededingers doeltreffend aan te spreek, hoofsaaklik as gevolg van die oorversadigde intekenaarmark en die agressiewe stryd om 'n aandeel van die kliënt se beursie. Dit noop selfoonnetwerkondernemings om te soek na nuwe geleenthede om groei te dryf en om die bedryfskostes van die onderneming te besnoei. Die reëls op die gevegsfront word neergelê deur onder andere die tempo waarteen nuwe tegnologie bekend gestel word, die kliënt se persepsie van die netwerkkwaliteit, en terreinbeplanning. Hierdie studie het ten doel om 'n raamwerk te identifiseer wat die onderneming kan gebruik om te help met die identifisering van aktiwiteite wat as gevolg van hul vlak en gehalte van prestasie die kritiese suksesfaktore óf positief óf negatief beïnvloed. Die vertrekpunt in hierdie proses is die bepaling van kritiese suksesfaktore gegrond op die maatskappy se hoë-vlak prioriteite, en daarna moet aktiwiteite wat kritiek of nie-kritiek is op grond van hul invloed op elk van die kritiese suksesfaktore, geïdentifiseer word. Daarna word Vodacom se operasionele groepsaktiwiteie in 'n waarde-ketting ontleed. Die raamwerk word gebruik om Vodacom se operasionele groepsaktiwiteie in 'n waarde-ketting te ontleed met die oog op die verbetering van die volhoubare uitvoering van die kritiese suksesfaktore. Die verslag sluit af met 'n aanbeveling dat nie-kritiese aktiwiteite wat swak verrig word, uitgekontrakteer moet word; en dat ook daardie kritiese aktiwiteite wat gespesialiseerde vaardighede vereis en waarvan daar 'n oorvloed buite die onderneming bestaan, uitgekontrakteer moet word eerder as wat Vodacom groot bedrae geld spandeer aan die werwing en instandhouding van sulke gespesialiseerde vaardighede.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80787
This item appears in the following collections: