The value of an energy efficiency strategy : the case for Pioneer Foods

Le Roux, Andries (2008-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research study explored energy efficiency and the possible implications for a South African company, the Pioneer Foods Group (Pioneer Foods). “What value could Pioneer Foods derive from an energy efficiency strategy?” is the research question posed in this study. The case study analysis revealed that Pioneer Foods recently listed on the Johannesburg Stock Exchange and therefore needed to implement an environmental management strategy as part of their carbon footprint reporting. Energy efficiency turned out to be one aspect that could have a significant impact on their carbon footprint. The most important barrier to energy efficiency identified at Pioneer Foods was found to be the lack of real-time electrical consumption information as this could result in a lack of ownership taken by mill management. Further barriers included the use of wrong information for benchmarking purposes as well as a possible misunderstanding of the different electricity tariffs shown on the electrical utility bill. Possible ways to overcome the barriers to energy efficiency at Pioneer Foods included installation of energy meters for real-time monitoring of the energy consumption, empowerment of people to ensure buy-in, as well as key performance indicators for mill managers linked to energy efficiency. It was suggested that the energy efficiency strategy be implemented in stages covering short-term, medium-term and long-term objectives. This way the implementation process would seem less intrusive to people and also give the energy efficiency team the opportunity to learn more and perhaps adjust the strategy throughout the implementation process. This research project should act as a starting point for Pioneer Foods to grow from being unconsciously incompetent to becoming consciously competent in the field of energy efficiency. The observations made throughout this study, should convince companies that energy efficiency should not just matter to high energy users. All companies should explore their own drivers for implementing energy efficiency and act on it.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingstudie het die effektiewe gebruik van energie, en die moontlike implikasies vir ‘n Suid Afrikaanse maatskappy, die Pioneer Voedsel Groep (Pioneer Voedsel) ondersoek. “Watter waarde sou Pioneer Voedsel kon put uit ‘n energie-effektiwiteit-strategie?” is die navorsingsvraag wat in hierdie studie gestel is. Uit die analise blyk dat Pioneer Voedsel onlangs op die Johannesburgse Effektebeurs genoteer is. Daar word dus van hulle verwag om ‘n omgewingsbestuur-strategie in plek te stel as deel van hul koolstofvoetspoor-verslaggewing. Dit blyk dat energie-effektiwiteit een aspek is wat ‘n groot impak op hulle koolstofvoetspoor kan hê. Die grootste struikelblok tot energie-effektiwiteit by Pioneer Voedsel geïdentifiseer, was die tekort aan intydse elektriese verbruiksinligting. Dit kan veroorsaak dat die bestuur nie eienaarskap neem van energie-effektiwiteit nie. Verdere struikelblokke sluit in die gebruik van foutiewe inligting vir metingsdoeleindes asook ‘n moontlike gebrek aan begrip van die verskillende elektrisiteitstariewe uiteengesit op die elektrisiteitsrekening. Moontlike maniere om die struikelblokke by Pioneer Voedsel te oorkom sluit in die installasie van energiemeters vir intydse monitering van energieverbruik, bemagtiging van mense om inkoop te verseker, en sleutelprestasie-aanwysers vir bestuurders gekoppel aan energie-effektiwiteit. Dit word voorgestel dat die energie-effektiwiteit-strategie in fases geïmplementeer word om sodoende kort-, medium- en langtermyn-mikpunte te bereik. Sodoende sal die implementering van die proses minder indringend vir personeel wees. Dit gee ook die energie-effektiwiteit-span die kans om meer te leer asook die strategie aan te pas soos nodig tydens die implementeringsproses. Hierde navorsingsprojek moet dien as die vertrekpunt vir Pioneer Voedsel om te groei van onwetend onbekwaam tot wetend bekwaam in die veld van energie-effektiwiteit. Verder behoort dit maatskappye te oortuig dat energie-effektiwiteit nie net ‘n verskil maak vir hoë energie verbruikers nie, maar dat alle maatskappye hulle eie drywers vir die implementering van energie-effektiwiteit behoort te identifiseer en daarvolgens aksiestappe te neem.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80648
This item appears in the following collections: